WIRTUALNA UCZELNIA

internetowy System Obsługi Studenta, dzięki któremu wszyscy Studenci AWL mają możliwość wglądu i zapoznania się z:
 • swoimi danymi osobistymi;
 • numerem rachunku i płatnościami;
 • indeksem elektronicznym – otrzymanymi i wpisanymi ocenami;
 • przydziałem do grup ćwiczeniowych i językowych oraz wybranych przedmiotów fakultatywnych;
 • aktualnym tokiem i historią studiów. 
 
Platforma studencka w Wirtualnej Uczelni umożliwia studentom m.in.: 
 • złożenie pracy dyplomowej oraz wgląd do otrzymanych ocen z recenzji i opinii pracy;
 • procedowanie wniosków dotyczących odbycia praktyk studenckich;
 • składanie wniosków w indywidualnych sprawach studenckich, w tym wniosków stypendialnych;
 • komunikowanie się z Dziekanatem;
 • udział w ankietowaniu dotyczącym m.in. oceny nauczycieli akademickich oraz oceny jakości zajęć dydaktycznych.
   
   
   
  W celu pierwszego zalogowania się do Wirtualnej Uczelni lub MS Teams oraz resetu hasła należy wejść na portal:
   

  RESETUJ HASŁO
  LOGOWANIE DO WIRTUALNEJ UCZELNI SEP(Smart Education Platform)

   

   

  WIRTUALNA UCZELNIA

   

   

  W celu uruchomienia aplikacji Wirtualna Uczelnia należy wejść na stronę internetową WIRTUALNA UCZELNIA (https://wu.awl.edu.pl)

   

  LOGIN:

  s (mała litera) + nr albumu

  Przykład:

  s4321 (słuchacze studiów podyplomowych s000001)

   

  Przy pierwszym logowaniu system wymusi zmianę hasła. Nowe hasło wymaga następującej złożoności:

  • co najmniej 8 znaków ( max 15 )
  • co najmniej trzy z czterech złożoności ( duże litery, małe litery, cyfry, znak niealfanumeryczny )
  • różne od aktualnego

   

  Co 30 dni system wymusza zmianę hasła.

INSTRUKCJA SEP dla studenta