WOJSKOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO

 

 

Podchorążowie korpusu osobowego medycznego realizują kształcenie w ciągu 6-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim Kolegium Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej. 

 

Przed rozpoczęciem zasadniczego kształcenia oficerskiego podchorąży studiów medycznych odbywa 6-tygodniowe szkolenie podstawowe w AWL we Wrocławiu zakończone uroczystą przysięgą wojskową. Następnie rozpoczynają się studia medyczne na Kolegium Wojskowo – Lekarskim w Łodzi w ramach poszczególnych semestrów, rozdzielone corocznym miesięcznym szkoleniem wojskowym w trakcie przerwy wakacyjnej. W trakcie tego szkolenia studenci muszą chodzić w mundurach, gdzie obok typowej wiedzy medycznej, przyswajają sobie także wiedzę z zakresu przedmiotów wojskowo-medycznych i wojskowych np. medycyny morskiej, tropikalnej, lotniczej. Na czas trwania kształcenia w Łodzi podchorążowie są zakwaterowani i żywieni w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego. 

 

Kandydat na oficera po zakończeniu studiów medycznych i szkolenia wojskowego przystępuje do egzaminu na oficera uprawniającego go do promocji na pierwszy stopień oficerski. 

 

Po ukończeniu studiów absolwenci zdają Lekarski Egzamin Końcowy, którego wynik jest podstawą wyboru specjalizacji.

 

Zgodnie z umową absolwenci studiów medycznych zobowiązani są do służby i pracy w jednostkach i instytucjach medycznych Wojska Polskiego gdzie mają zapewnioną pracę w charakterze lekarza-oficera w strukturach wojskowej służby zdrowia. 

 

Całkowite koszty związane ze studiowaniem i utrzymaniem w trakcie nauki pokrywa Ministerstwo Obrony Narodowej. 

 

W trakcie nauki podchorążowie mogą za zgodą dowódców korzystać z przepustek stałych (w ciągu tygodnia) i przepustek jednorazowych (weekendowych). 

 

Już od momentu wcielenia podchorążowie otrzymują za swoją służbę comiesięczne uposażenie zasadnicze żołnierzy pełniących służbę kandydacką według obowiązujących należności finansowych.