WARTO PRZECZYTAĆ

 • Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
  Opracowanie merytoryczne: mgr Magdalena Ślipek-Tymecka
  Grafika: mgr Aleksander Kisiel
 • Szkolenie podstawowe = adaptacja do nowych warunków, wyzwań = STRES. Jak sobie z nim poradzić?
  Opracowanie merytoryczne: mgr Katarzyna Stopa, mgr Magdalena Ślipek-Tymecka
  Grafika: mgr Aleksander Kisiel
 • EUROPEJSKI DZIEŃ MÓZGU
  Opracowanie merytoryczne: mgr Magdalena Ślipek-Tymecka
  Grafika: mgr Aleksander Kisiel
 • CO DZIEJE SIĘ W PSYCHICE W TRAKCIE IZOLACJI
   
  Opracowanie merytoryczne: mgr Katarzyna Stopa
  Grafika: mgr Aleksander Kisiel
 • NA CO MAM WPŁYW A NA CO NIE
   
  Opracowanie merytoryczne: mgr Katarzyna Stopa
  Grafika: mgr Aleksander Kisiel
 • W JAKI SPOSÓB MOŻEMY PORADZIĆ SOBIE Z EMOCJAMI W OBECNEJ SYTUACJI
   
  Opracowanie merytoryczne: mgr Katarzyna Stopa
  Grafika: mgr Aleksander Kisiel
 • PRZEPIS NA ODPORNOŚĆ - "NIE DAJ SIĘ COVIDOWI"
   
  Opracowanie merytoryczne: Zespół Psychologów AWL
  Grafika: mgr Aleksander Kisiel
 • Jak sobie radzić ze stresem w czasie kwarantanny?
   
  Opracowanie merytoryczne: mgr Katarzyna Stopa
  Grafika: mgr Aleksander Kisiel
 • Kolejne etapy pandemii
  Już ponad pół roku żyjemy w pandemii koronawirusa. Co to dla nas oznacza i jak wpływa na nasze życie? Pojawia się w związku z tym, wiele istotnych pytań. 
   
  Jak zmieniona rzeczywistość wpływa na mnie?
  Jakie odczuwam emocje?
  Przed jakimi wyzwaniami obecnie stoję?
  W jaki sposób radzę sobie ze zmianami i wyzwaniami, które występują w moim życiu?
  Co było lub nadal jest dla mnie najtrudniejsze?
  Czy dowiedziałem/am się czegoś nowego o sobie, o swoich bliskich?
   
  Odpowiedź na tych kilka pytań może być dla nas bardzo cenna. Dlaczego? Ponieważ to właśnie nagłość i nowość sytuacji, których doświadczamy w związku z pandemią koronawirusa, skutkuje zachwianiem równowagi i poczucia bezpieczeństwa zarówno w obszarze życia osobistego, jak i zawodowego czy ekonomicznego.  Zmianie muszą ulegać schematy codziennego funkcjonowania, a wyjście ze strefy komfortu, odkrywa nasze bardziej lub mniej uświadomione sposoby w radzeniu sobie w sytuacji trudnej. Dokonanie indywidualnej analizy pozwoli na określenie zasobów jakie posiadamy w radzeniu sobie ze stresem w obecnych warunkach, a dodatkowo pozwoli na określenie skutków oraz obszarów życia, które mogą wymagać wprowadzenia zmian.
   
  W sferze emocji, które przeżywamy w związku z pandemią, może być bardzo burzliwie. Emocje, które dochodzą do głosu to z jednej strony strach i lęk o  zdrowie i życie nasze i naszych bliskich, podyktowane są poczuciem niepewności oraz niejednokrotnie bezradności w dynamicznie zmieniających się okolicznościach. Smutek, apatia, ale także zniecierpliwienie, frustracja, napięcie a nawet agresja. Tak różnorodne emocje, które mogą się ujawniać w nowych warunkach funkcjonowania, są normalną reakcją człowieka, na niecodzienną i nieprzewidywalną sytuację
   
   
  Pamiętajmy, że w radzeniu sobie z sytuacją kryzysową bardzo istotne, z punktu widzenia psychologicznego, jest nasze nastawienie i myślenie. Na to mamy bezpośredni wpływ i należy to wykorzystać. Sytuacja staje się niekorzystna dopiero wtedy, gdy nadamy jej takie znaczenie. Ludzie nie reagują emocjami na fakty, ale na własne interpretacje tych faktów. To dostrzeganie tego, co dzieje się w otoczeniu i interpretowanie sytuacji wyzwala w nas wiele emocji, w tym także lęk i towarzyszące mu poczucie niepewności i bezradności.
   
  Biorąc pod uwagę doniesienia medialne oraz statystyki, okres jesienno - zimowy to czas wzrostu zachorowalności, czego można było się spodziewać. W ocenie zdarzeń bazujmy na faktach i pewnych informacjach oraz obserwacji swojego najbliższego otoczenia, obiektywnie analizując pojawiające się konsekwencje. Przyjmując aktywną postawę, szukając rozwiązań, zyskujemy dystans do negatywnych emocji i błędnych interpretacji.
   
  Warto zrobić indywidualną analizę obecnej sytuacji osobistej, rodzinnej, edukacyjnej, zawodowej. Określić skutki dotychczasowych zmian i tego jak ostatnie miesiące wpłynęły na naszą kondycję zarówno psychiczną, ale także zdrowotną. Pozwoli to przygotować się na kolejne wyzwania i zorganizowanie skuteczne sposoby radzenia sobie w warunkach  nadal trwającej pandemii. Skupmy się na działaniu - a nie myśleniu, co kiedyś zrobimy. Tylko taka postawa pozwoli nam na efektywne radzenie sobie z trudnościami.
   
  Bierzmy pod uwagę, że w obecnej nieprzewidywalnej rzeczywistości mogą wystąpić kolejne potrzeby przymusowej  izolacji.  Warto zorganizować wsparcie dla rodzin, stworzyć plany działania w sytuacji kiedy w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, konieczna będzie izolacja oraz rozłąka. Zaopatrzyć się w niezbędne rzeczy, materiały edukacyjne, sprzęt przydatny do nauki, pracy, aktywności fizycznej czy rekreacyjnej. Stopień poradzenia sobie z następstwami sytuacji trudnych życiowo jest w bezpośrednim stopniu uzależniony od naszej kondycji fizycznej, emocjonalnej i mentalnej. Zadbajmy o fundament naszej odporności psychicznej.
   
  Pamiętajmy również, żeby zadbać o relacje społeczne, o bieżącej komunikacji zarówno z rodziną jak również z kolegami i koleżankami. Budujmy  wsparcie społeczne,  poprzez dbanie o relacje, ponieważ jest to jeden z ważniejszych zasobów  radzenia sobie w sytuacjach trudnych, nowych czy kryzysowych.
   
  Pamiętaj!!
   
  Jeżeli znalazłeś/aś się w sytuacji trudnej i masz poczucie utraty kontroli nad tym, co dzieje się w Twoim życiu, utknąłeś w poczuciu bezradności i czujesz, że  twój stan z dnia na dzień nie poprawia się, lecz pogarsza, skorzystaj jak najszybciej z profesjonalnej pomocy. Warto otworzyć się na dotychczas niewykorzystywane metody, szukać rozwiązań, sięgać po pomoc – nie obawiać się zwrócić o pomoc.
   
   
  Gdzie uzyskać wsparcie? 
   
  Na terenie Akademii Wojsk Lądowych działa Psychologiczny Punkt Konsultacyjny
   
  Całodobowa infolinia pomocy psychologicznej: 725 500 233
   
  Kontakty do miejsc niosących pomoc poza uczelnią: 
   
  Tekst: mgr Katarzyna Stopa
 • COVID – 19 PANDEMIA – IZOLACJA – CO DALEJ?
  Praktyczne wskazówki dotyczące radzenia sobie z lękiem w izolacji 
 • Ostra reakcja na stres jako odpowiedź na ekspozycję na stres traumatyczny