KONTAKT

 
OBSŁUGA KANDYDATÓW NA OFICERÓW OT
p. 1.034
tel. 261 658 420
krzysztof.cygan@awl.edu.pl
 
DOWÓDCA KOMPANII
tel. 261 658 255
 
SZEF KOMPANII
tel. 261 658 004
 
ADRES DO KORESPONDENCJI:
Akademia Wojsk Lądowych
imienia generała Tadeusza Kościuszki
51 – 147 Wrocław
ul. Czajkowskiego 109
„Dziekanat – TSW"