TERMINY SZKOLEŃ

Edycja IV
 
TERMINY SZKOLEŃ
 
Termin szkolenia I etap – Szkolenie poziomu dowodzenia drużyną
1 – 25.09.2020 r.
 
Stawiennictwo w dniu rozpoczęcia szkolenia 1.09.2020 r. w godz. 6.00-9.00
 
Żołnierze skierowani na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów Obrony Terytorialnej do AWL powinni posiadać dokument i wyposażenie określone w §2 pkt.3 „Regulaminu szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów Obrony Terytorialnej”.

 
 
 
Każdy żołnierz w dniu przybycia zobowiązany jest posiadać wydrukowaną, wypełnioną i podpisaną Ankietę „Ocena ryzyka epidemiologicznego”
 
 
 
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS lub zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, nie stawiasz się w Akademii Wojsk Lądowych. Bezzwłocznie powiadom telefonicznie sekcję personalną AWL (tel. 261 658 391), sekcje personalną macierzystej jednostki wojskowej oraz właściwą dla miejsca zamieszkania stację sanitarno-epidemiologiczną.
 

 

Terminy szkoleń II etapu – Szkolenie oficerskie i specjalistyczne

 

Lp.

Termin

Miejsce

1.

17-18.10.2020 r.
- zjazd realizowany w trybie zdalnym

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocław,
ul. Czajkowskiego 109

2.

24-25.10.2020 r.
- zjazd realizowany w trybie zdalnym

3.

07-08.11.2020 r.

- zjazd realizowany w trybie zdalnym

4.

21-22.11.2020 r.

- zjazd realizowany w trybie zdalnym

5.

05-06.12.2020 r.

6.

12-13.12.2020 r.

7.

09-10.01.2021 r

8.

23-24-01.2021 r.

9.

06-07.02.2021 r.

10.

20-21.02.2021 r.

Stawiennictwo na Szkolenie w pierwszym dniu zajęć do godziny 5.30 z możliwością zakwaterowania od dnia poprzedzającego dzień zjazdu od godziny 20.00.

 


 

Terminy szkoleń III etapu – Przemiennego szkolenia specjalistycznego

 

Lp.

Etap III

Termin

Miejsce

1

 

Przemienne szkolenie specjalistyczne

06-07.03.2021 r.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej
w Toruniu

2

20-21.03.2021 r.

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych
Wędrzyn

3

10-11.04.2021 r.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej
w Toruniu*

Macierzyste JW WOT

4

24-25.04.2021 r.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej
w Toruniu

5

08-09.05.2021 r.

Macierzyste JW WOT

6

22-23.05.2021 r.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej
w Toruniu

Macierzyste JW WOT

7

12-13.06.2021 r.

Macierzyste JW WOT*

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej
w Toruniu

8

26-27.06.2021 r.

Macierzyste JW WOT*

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej
w Toruniu

9

10-11.07.2021 r.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej
w Toruniu

10

24-25.07.2021 r.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej
w Toruniu

11

07-08.08.2021 r.

Macierzyste JW WOT

12

21-22.08.2021 r.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej
w Toruniu

* Pismo Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej nr 3325/21 z dnia 25.03.2021 r.

 

Etap III zakończony jest egzaminem specjalistycznym na dowódcę plutonu, który będzie
realizowany w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu.

 

 

Termin szkolenia IV etapu - Szkolenia oficerskiego

30.08 - 09.09.2021 r.

 

Etap IV zakończony jest egzaminem na oficera.

 


 

Rygory dydaktyczne zamieszczono na Platformie e-learning Akademii Wojskowych

„Kurs dla kandydatów rekrutowanych spośród żołnierzy OT”

 

Regulamin szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów Obrony Terytorialnej