TERMINY SZKOLEŃ

Edycja V
 
TERMINY SZKOLEŃ
 
Stawiennictwo na szkolenie w dniu 13.09.2021 r. do godziny 20:00 we Wrocławiu na ulicy aleja Hallera 36/38, wejście od ulicy Gajowickiej.
 
Termin szkolenia I etap – Szkolenie poziomu dowodzenia drużyną
14.09 – 08.10.2021 r.
 
Żołnierze skierowani na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów Obrony Terytorialnej do AWL powinni posiadać dokument i wyposażenie określone w §2 pkt.3 „Regulaminu szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów Obrony Terytorialnej”.
 
 
 
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS lub zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, nie stawiasz się w Akademii Wojsk Lądowych. Bezzwłocznie powiadom telefonicznie sekcję personalną AWL (tel. 261 658 391), sekcje personalną macierzystej jednostki wojskowej oraz właściwą dla miejsca zamieszkania stację sanitarno-epidemiologiczną.
 
 

 

Terminy szkoleń II etapu – Szkolenie oficerskie i specjalistyczne

 

Lp.

Termin

Miejsce

1.

16-17.10.2021 r.

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocław,
ul. Czajkowskiego 109

2.

23-24.10.2021 r.

3.

13-14.11.2021 r.

4.

27-28.11.2021 r.

5.

04-05.12.2021 r.

6.

18-19.12.2021 r.

7.

15-16.01.2022 r.

8.

29-30-01.2022 r.

9.

12-13.02.2022 r.

10.

26-27.02.2022 r.

 

Stawiennictwo na Szkolenie w pierwszym dniu zajęć do godziny 5.30 z możliwością zakwaterowania od dnia poprzedzającego dzień zjazdu od godziny 20.00.

 

 

Terminy szkoleń III etapu – Przemiennego szkolenia specjalistycznego

 

Lp.

Etap III

Termin

Miejsce

1

 Przemienne szkolenie specjalistyczne

12-13.03.2022 r.

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych 

Wędrzyn

2

19-20.03.2022 r.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej

w Toruniu

3

09-10.04.2022 r.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej

w Toruniu

4

23-24.04.2022 r.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej

w Toruniu

5

07-08.05.2022 r.

Macierzyste JW WOT

6

21-22.05.2022 r.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej

w Toruniu

7

11-12.06.2022 r.

Macierzyste JW WOT

8

25-26.06.2022 r.

Macierzyste JW WOT

9

09-10.07.2022 r.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej

w Toruniu

10

23-24.07.2022 r.

Macierzyste JW WOT

11

06-07.08.2022 r.

Macierzyste JW WOT

12

20-21.08.2022 r.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej
w Toruniu

 

Etap III zakończony jest egzaminem specjalistycznym na dowódcę plutonu, który będzie

realizowany w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu.

 

 

Termin szkolenia IV etapu - Szkolenia oficerskiego

29.08 – 08.09.2022 r.

 

Etap IV zakończony jest egzaminem na oficera.

 


 

Rygory dydaktyczne zamieszczono na Platformie e-learning Akademii Wojskowych

„Kurs dla kandydatów rekrutowanych spośród żołnierzy OT”

 

Regulamin szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów Obrony Terytorialnej