RODZAJ POMOCY

 

Studenci z niepełnosprawnością narządu ruchu, niedowidzący i niedosłyszący z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, niesprawnościami uczenia się (np.: dyslekcją) mogą liczyć w szczególności na:

  • dostosowanie formy zdawania egzaminów do potrzeb i możliwości studenta;
  • indywidualne rozwiązania uwzględniające rodzaj i fazę choroby oraz aktualną kondycję studenta;
  • możliwość wypożyczania przenośnego sprzętu komputerowego i elektronicznego;
  • wypożyczanie specjalistycznych systemów wspomagających słyszenie;
  • konsultacje z psychologiem AWL.