JAK UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE

 

 

W celu ubiegania się o wsparcie niezbędne jest:

  • orzeczenie lekarskie (w przypadku orzeczenia stopnia niepełnosprawności);
  • bieżąca dokumentację medyczna zawierająca opis aktualnego stanu zdrowia i jego następstwa wraz z wypełnionym przez lekarza formularzem.