FORMY WSPARCIA

 

 • dostosowanie infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez podłogi wyposażone w pochylnie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, windy oraz toalety dostosowane specjalnie do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • utworzenie jednego stanowiska komputerowego dostosowanego dla potrzeb osób z niepełnosprawnością;
 • pomoc przy uzyskaniu Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS);
 • infokioski dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • umożliwienie studentom, słuchaczom i absolwentom AWL posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dokumentację medyczną - udziału w indywidualnych spotkaniach w ramach poradnictwa zawodowego, z psychologiem;
 • specjalistyczny sprzęt przeznaczony do wypożyczenia dla studentów;
 • Biuro Karier i Programu Erasmus organizujących wyjazdy (praktyki i studia zagraniczne);
 • rozłożenie sesji w czasie polegającej na umożliwieniu studentom z niepełnosprawnościami zdawanie egzaminów i zaliczeń po raz pierwszy w sesji poprawkowej z zachowaniem obu terminów egzaminów; zamiana formy pisemnej na ustną, zamiana formy ustnej na pisemną, rozłożenie egzaminów w sesji egzaminacyjnej;
 • zdawanie egzaminów przy pomocy formularzy wydrukowanych dostosowaną wielkością czcionki, zdawanie egzaminów przy pomocy asystenta;
 • wydłużenie czasu trwania egzaminu;
 • Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. osób z niepełnosprawnością podczas indywidualnych spotkań ze studentem proponuje określone adaptacje procesu kształcenia na Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. Spotkania te odbywają się bezpośrednio ze studentem.