DLA KOGO POMOC W POSTACI WSPARCIA?

 

  • studentów, którzy mają udokumentowaną niepełnosprawność w postaci orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej;
  • studentów, którzy mają przewlekłe problemy zdrowotne (niepotrzebne jest wówczas orzeczenie o niepełnosprawności- wystarczy tylko dokumentacja medyczna potwierdzająca problemy zdrowotne;
  • studentów, którzy mają przejściowe problemy zdrowotne ograniczające lub uniemożliwiające im standardowe procesy studiowania (nieobecności, terminy sesji, konieczność wsparcia w robieniu notatek itp…).