SYMULATOR BESKID-2M/K

Zmodernizowany BESKID-2M/K jest nowoczesnym symulatorem przeznaczonym do szkolenia załóg czołgów T-72 w zakresie: 
  • posługiwania się wyposażeniem czołgu 
  • poruszania się po polu walki 
  • wykrywania i rozpoznawania celów 
  • prowadzenia skutecznego ognia 
 
BESKID-2M/K jest urządzeniem stacjonarnym, składającym się z trzech modułów odwzorowujących stanowiska pracy załogi czołgu - dowódcy, działonowego i kierowcy a także stanowiska instruktora. Moduły załogi czołgu pod względem rozmieszczenia, wyposażenia i ergonomii obsługi odzwierciedlają przedziały rzeczywistego pojazdu. Wyposażono je w imitatory urządzeń i podsystemów czołgu T-72, zapewniające funkcje identyczne z rzeczywistymi systemami. Dzięki wykorzystanym rozwiązaniom symulator ten oferuje dostęp do szerokiej bazy obiektów w tym kilku tysięcy modeli uzbrojenia. Posiada on również rozbudowany edytor scenariuszy pozwalający ingerować w misję również w czasie jej trwania. 
 
System ten daje także możliwość integracji z innymi symulatorami pozwalając m. in. na szkolenie plutonu załóg poprzez połączenie ze sobą 4 symulatorów BESKID-2M/K. Możliwa jest również integracja z innymi systemami symulacji kompatybilnymi z protokołem DIS HLA. 
 
Zmodernizowany symulator BESKID-2 M/K jest wspólnym dziełem Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. i OBRUM sp. z o.o.