STUDIA WOJSKOWE 2021/2022

Informujemy, że termin rejestracji i składania dokumentów
na studia wojskowe został przedłużony
do 2 lipca 2021 r.* 
 
*pismo Dyrektora Departamentu Kadr MON nr 5465/21 z dnia 28.05.2021 roku w sprawie wydłużenia terminu rekrutacji na studia do AWL w 2021 roku oraz medyczne na UM w Łodzi w ramach limitu miejsc MON.
 
 
w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2021/2022
 
 
 
Limit miejsc na studia wojskowe 2021/2022
 

Kierunek

Liczba miejsc

Dowodzenie

253

Inżynieria Bezpieczeństwa

47

Logistyka

30

Informatyka

 20

SUMA

350

 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2020 roku w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
 
 
Szczegółowe zestawienie limitu miejsc dla kandydatów na studia wojskowe1
 

Kierunek studiów

Korpus osobowy

Grupa osobowa
(specjalność wojskowa)

Limit miejsc

 

DOWODZENIE

Wojsk Lądowych

pancerno-zmechanizowana2

pancerna

44

zmechanizowana

96

aeromobilna

15

rakietowa i artylerii2

artyleria rakietowa

10

artyleria lufowa

35

Rozpoznania
i walki elektronicznej

rozpoznanie ogólne

23

Przeciwlotniczy

artylerii przeciwlotniczej

30

LOGISTYKA

Logistyki

ogólnologistyczna

30

INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA

Inżynierii wojskowej

saperska

23

przeprawowa

5

drogowo-mostowa

9

OPBMR

rozpoznania i likwidacji skażeń

10

INFORMATYKA

Łączności
i informatyki

eksploatacji systemów informatycznych

20

Pismo DK MON nr 15934/20 z dnia 26.11.2020 r. w sprawie zestawienia uzupełniającego do rozporządzenia MON.
Pismo Szefa Oddziału Planowania Osobowego DG RSZ nr 4684/DG/1/21 z dnia 11.02.2021 w sprawie uszczegółowienia limitu miejsc w grupie osobowej pancerno-zmechanizowanej oraz rakietowej i artylerii dla kandydatów na I rok studiów w AWL w 2021 r.
 
 
 
SZANOWNI PAŃSTWO PONIŻEJ PRZEDSTAWIONE SĄ PLANOWANE TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
 
Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmiany poniższych terminów egzaminów i wcieleń
 
 

PRZEDSIĘWZIĘCIE

TERMIN

UWAGI

Kompletowanie dokumentów

do 31 maja 2021r.

-

Dzień stawiennictwa w AWL na egzaminy i rozmowę kwalifikacyjną.

Wrocław

ul. Czajkowskiego 109

do godz. 7:00

 

12-16.07.2021 r.

(kandydat o terminie zostanie poinformowany drogą elektroniczną – IRKa i email)

Egzaminy wstępne odbywają się w ciągu jednego dnia

W tych dniach przeprowadzane jest: ostateczne kompletowanie wymaganych dokumentów, w tym zaświadczeń od lekarza o braku przeciwwskazań do przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej 

(wydane nie wcześniej niż 14 dni przed terminem egzaminu wstępnego).

Egzamin wstępny

Obejmuje:

- test znajomości j. angielskiego (piszą wyłącznie kandydaci, dla których nie był przedmiotem egzaminu maturalnego);

- sprawdzian sprawności fizycznej

Rozmowa kwalifikacyjna

-

Ogłoszenie wyników

do 23.07.2021 r.

Na stronie internetowej Uczelni

Stawiennictwo w AWL
ul. Czajkowskiego 109, Wrocław

i rozpoczęcie szkolenia podstawowego

do 9:00
07-08 września 2021 r.
Dotyczy kandydatów przyjętych na studia wojskowe