STUDIA WOJSKOWE 2022/2023

 
Informujemy, że termin rejestracji i składania dokumentów 
na studia wojskowe został przedłużony do 
1 lipca 2022 r.*
*pismo Dyrektora Departamentu Kadr MON nr 7632/22 z dnia 06.05.2022 roku w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków na studia wojskowe
 
 

 

w sprawie: ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2022/2023

 
 
W terminie do 1 lipca 2022 roku należy:
  • wypełnić elektronicznie kwestionariusz osobowy dostępny na stronie internetowej uczelni w systemie internetowej rejestracji kandydatów, zwanym dalej „IRK”, oraz wgrać zdjęcie, zgodnie z wytycznymi określonymi w IRK;
  • dostarczyć do Rektora – Komendanta w wersji papierowej, za pośrednictwem poczty (z dopiskiem „Rekrutacja”)  niżej wymienione dokumenty:
    • wniosek o powołanie do służby kandydackiej wraz z kwestionariuszem osobowym,
    • kserokopię świadectwa dojrzałości, jeśli zostało wydane przed rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej,
    • życiorys,
    • odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopię).

Limit miejsc na studia wojskowe 2022/2023
 

Kierunek

Liczba miejsc

Dowodzenie

286

Inżynieria Bezpieczeństwa

57

Logistyka

25

Informatyka

 20

SUMA

388

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2226).
 
 
Szczegółowe zestawienie limitu miejsc dla kandydatów na studia wojskowe
 

KIERUNEK

KORPUS OSOBOWY

GRUPA OSOBOWA/ SPECJALNOŚĆ

LIMIT MIEJSC

DOWODZENIE

WOJSK LĄDOWYCH

pancerno - zmechanizowana
spec. ogólna

72

pancerno - zmechanizowana
spec. pancerna

18

pancerno - zmechanizowana
spec. zmechanizowana

44

aeromobilna

12

rakietowa i artylerii
spec. ogólna

11

rakietowa i artylerii
spec. artyleria rakietowa

6

rakietowa i artylerii
spec. artyleria lufowa

22

rakietowa i artylerii
spec. rozpoznanie artyleryjskie

11

ROZPOZNANIA I WALKI  RADIOELEKTRONICZNEJ

rozpoznania ogólnego

60

PRZECIWLOTNICZY

artylerii przeciwlotniczej

30

INFORMATYKA

ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

eksploatacji systemów informatycznych

20

LOGISTYKA

LOGISTYKI

ogólnologistyczna

25

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

INŻYNIERII WOJSKOWEJ

saperska

27

przeprawowa

5

drogowo-mostowa

5

OBRONA PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA

rozpoznania i likwidacji skażeń

20

SUMA

388

Pismo Dyrektora Departamentu Kadr MON nr 13198/21 z dnia 07.12.2021 r. w sprawie zestawienia uzupełniającego do rozporządzenia MON.
 
 
Szczegółowy opis kierunków znajdziesz w poniższym linku:
 
 
SZANOWNI PAŃSTWO PONIŻEJ PRZEDSTAWIONE SĄ PLANOWANE TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmiany poniższych terminów egzaminów i wcieleń
 

   PRZEDSIĘWZIĘCIE  

  TERMIN  

UWAGI

Kompletowanie dokumentów

do 1 lipca 2022 r.

 

Dzień stawiennictwa w AWL na egzaminy i rozmowę kwalifikacyjną.

Wrocław

ul. Czajkowskiego 109

do godz. 7:30

11-15.07.2022 r.
(kandydat o terminie zostanie poinformowany drogą elektroniczną – IRKa
i email)

Egzaminy wstępne odbywają się w ciągu jednego dnia.

W tych dniach przeprowadzane jest: ostateczne kompletowanie wymaganych dokumentów, w tym zaświadczeń od lekarza o braku przeciwwskazań do przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej
(wydane nie wcześniej niż 14 dni przed terminem egzaminu wstępnego).

Egzamin wstępny

Obejmuje:

- test znajomości j. angielskiego (piszą wyłącznie kandydaci, dla których nie był przedmiotem egzaminu maturalnego);

- sprawdzian sprawności fizycznej.

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Ogłoszenie wyników

do 22.07.2022 r.

Na stronie internetowej uczelni www.wojsko-polskie.pl/awl/

Stawiennictwo w AWL ul. Czajkowskiego 109,  Wrocław
i rozpoczęcie szkolenia podstawowego

06 -07 września 2022 r.

Dotyczy kandydatów przyjętych na studia wojskowe.