ZASADY REKRUTACJI

Wymagania jakie musi spełnić osoba zainteresowana, aby stać się naszym studentem:
 • posiadanie świadectwa dojrzałości;
 • obywatelstwo polskie;
 • nieposzlakowana opinia;
 • zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • wiek co najmniej 18 lat w dniu powołania do służby wojskowej pełnionej w czasie studiów;
 • niekaralność za przestępstwa umyślne. 
 
Co musisz wiedzieć?
 • aby dostać się na studia wojskowe musisz zająć dostatecznie wysoką lokatę (miejsce) na liście rankingowej w ramach przyjęć oraz uzyskać pozytywne orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej;
 • w przypadku, gdy zostaniesz przyjęty na studia wojskowe będziesz powołany do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej; 
 • po wcieleniu odbędziesz 4-tygodniowe szkolenie podstawowe zakończone przysięgą wojskową; 
 • w dniu inauguracji roku akademickiego rozpoczniesz studia w Akademii Wojsk Lądowych.
 
Kroki jakie musisz podjąć, aby starać się o przyjęcie na studia wojskowe do Akademii Wojsk Lądowych: 
 
Krok 1: 
Zarejestruj się w Portalu Wojska Polskiego https://www.zostanzolnierzem.pl/#/login
- pamiętaj, że starasz się o przyjęcie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej
 
Krok 2: 
Złóż wniosek i wymagane dokumenty do Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR)
- możesz to zrobić w dowolnym WCR 
 
Krok 3: 
Odbierz skierowanie na badania psychologiczne z WCR 
- WCR wyznaczy Ci termin badania i wezwie po odbiór skierowania
 
Krok 4: 
Zrób badania psychologiczne 
- udaj się na badania w wyznaczonym terminie
 
Krok 5: 
Zarejestruj się i uzupełnij swoje dane w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) https://rekrutacja.awl.edu.pl/Irka/
- zrób to dopiero po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia psychologicznego
 
Krok 6: 
Wnieś opłatę rekrutacyjną 
- opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł
 
Krok 7: 
Wprowadź wyniki uzyskane podczas egzaminu maturalnego 
- po otrzymaniu wyników z matury, wprowadź je do Internetowej Rejestracji Kandydatów
 
Krok 8: 
- oczekuj na informację dotyczącą terminu egzaminów oraz śledź naszą stronę internetową 
https://www.wojsko-polskie.pl/awl/, aby być na bieżąco!
 
Etapy Rekrutacji 
 
ETAPY OPIS UWAGI
 Etap I     Rejestracja w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego

www.zostanzolnierzem.pl/#/login

dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

 Etap II  Złożenie wniosku i wymaganych dokumentów do dowolnego WCR Wykaz dokumentów znajdziesz w zakładce „wymagane dokumenty i terminy ich składania”
 Etap III Badania psychologiczne Skierowanie z ustalonym terminem badania należy odebrać z WCR
 Etap IV Rejestracja i uzupełnienie wymaganych danych w systemie IRK Po uzyskaniu orzeczenia psychologicznego z pozytywnym wynikiem
 Etap V Opłata rekrutacyjna Opłata wynosi 100 zł
 Etap VI Wprowadzenie wyników maturalnych Po uzyskaniu wyników z egzaminu maturalnego należy wprowadzić je do systemu IRK
 Etap VII Oczekiwanie na termin postępowania AWL poinformuje kandydata elektronicznie o terminie egzaminu
 
Podstawy prawne:
 • Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny; 
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia;
 • Zarządzenie Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia do uczelni wojskowych dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w roku akademickim 2023/2024.