KIERUNKI STUDIÓW

W roku akademickim 2023/2024 w Akademii Wojsk Lądowych dla kandydatów na żołnierzy zawodowych czeka 596 miejsc na 4 kierunkach.