FINANSE

Żołnierzowi pełniącemu służbę wojskową na czas kształcenia w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu przysługuje uposażenie miesięczne uzależnione od roku studiów i posiadanego stopnia wojskowego.
Przysługujące stawki uposażenia przedstawia poniższa tabela:
 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę wojskową na czas kształcenia.