6 – MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE

 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru zostaną zamieszczone w późniejszym terminie