6 – MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE

 

 

w sprawie: warunków i trybu przyjmowania kandydatów - podoficerów zawodowych na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na oficera w ramach sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w 2022 roku

 
 

 

w sprawie: zmian w Uchwale Nr 21/IV/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie: warunków i trybu przyjmowania kandydatów - podoficerów zawodowych na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na oficera w ramach sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w 2022 roku

 

 

Informujemy, że każdy kandydat ma obowiązek załączyć do dokumentów nw. informację kandydata na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na oficera.

 

Informacja kandydata na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na oficera 

*na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Kadr MON nr DK/8868 z dnia 20.08.2021 roku

 

 

LIMITY MIEJSC W POSZCZEGÓLNYCH KORPUSACH OSOBOWYCH

 

l.p.

korpus osobowy

grupa osobowa

limit miejsc

1. 

WOJSK LĄDOWYCH

pancerno – zmechanizowana (20B01)

29

pancerno – zmechanizowana dla WOT (20B01)

13

rakietowa i artylerii

10

2.

WOJSK SPECJALNYCH

lądowe działania specjalne

10

wsparcia i zabezpieczenia działań specjalnych

4

3. 

ROZPOZNANIA I WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ

rozpoznania ogólnego

7

rozpoznania ogólnego dla WOT

3

4.

PRZECIWLOTNICZY

artylerii przeciwlotniczej

2

5.

INŻYNIERII WOJSKOWEJ

saperska dla WOT

2

drogowo - mostowa

1

6. 

OBRONY PRZED BMR

rozpoznania i likwidacji skażeń

1

rozpoznania i likwidacji skażeń dla WOT

1

7. 

WYWIADU I KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

wywiadu wojskowego

3

kontrwywiadu wojskowego

3

8. 

ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

dochodzeniowo - śledcza

3

prewencji

5

operacyjno-rozpoznawcza

3

9. 

SPRAWIDLIWOŚCI I OBSŁUGI PRAWNEJ

obsługi prawnej

9

10. 

FINANSOWY

ekonomiczno - finansowa

2

11. 

OGÓLNY

ochrony przeciwpożarowej

1

*Na podstawie Decyzji nr 104/MON  Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 roku.

 

 

Wymagane kierunki ukończonych studiów w poszczególnych grupach osobowych zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej po otrzymaniu stosownych wytycznych od osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej
w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych).

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

(z dnia 29.09.2021 r.)

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO PONIŻEJ PRZEDSTAWIONE SĄ PLANOWANE TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmiany poniższych terminów egzaminów i wcieleń

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE

TERMIN

UWAGI

Kompletowanie dokumentów

podoficerowie zawodowi
do 7 października 2021 roku

 

Dzień stawiennictwa w AWL na egzaminy i rozmowę kwalifikacyjną.

Wrocław

ul. Czajkowskiego 109.

do godz. 7:00

16-19.11.2021 r.

Każdemu kandydatowi zostanie wyznaczony jeden termin (dzień),
z uwzględnieniem korpusu osobowego (grupy osobowej) wskazanej we wniosku. W tym dniu przeprowadzane jest: ostateczne kompletowanie wymaganych dokumentów, egzamin wstępny i rozmowa kwalifikacyjna.

Egzamin wstępny

Obejmuje:

- test znajomości j. angielskiego;

- sprawdzian sprawności fizycznej.

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Ogłoszenie wyników

do 26.11.2021 r.

Na stronie internetowej uczelni www.awl.edu.pl

Stawiennictwo w AWL
ul. Czajkowskiego 109, Wrocław i rozpoczęcie szkolenia.

do 9:00

podoficerowie zawodowi:

10 stycznia 2022 r.

Dotyczy kandydatów przyjętych na szkolenie wojskowe w ramach sześciomiesięcznego studium oficerskiego