12 – MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE

 
 
w sprawie: warunków i trybu przyjmowania na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w 2022 roku.
 
 

LIMITY MIEJSC W POSZCZEGÓLNYCH KORPUSACH OSOBOWYCH*

korpus osobowy

grupa osobowa

limit miejsc1

limit miejsc2

WOJSK LĄDOWYCH

pancerno-zmechanizowana

-

18

pancerno-zmechanizowana
dla potrzeb WOT

17

9

rakietowa i artylerii

-

10

rakietowa i artylerii

dla potrzeb WOT

-

2

ROZPOZNANIA I WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ

rozpoznania ogólnego

-

10

PRZECIWLOTNICZY

artylerii przeciwlotniczej

-

3

LOGISTYKI

infrastruktura

4

-

ogólnologistyczna

-

4

SPRAWIEDLIWOŚCI I OBSŁUGI PRAWNEJ

obsługi prawnej

3

3

obsługi prawnej - dla potrzeb WOT

3

-

FINANSOWY

ekonomiczno – finansowa

8

-

OGÓLNY

ochrony przeciwpożarowej

1

1

RAZEM

36

60

1/ limit dla osób ze środowiska cywilnego
2/ limit dla szeregowych zawodowych
 
*Na podstawie Decyzji nr 104/MON  Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 roku.
 
 
UWAGA! 
Wymagane kierunki ukończonych studiów w poszczególnych grupach osobowych zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej po otrzymaniu stosownych wytycznych od osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych).
 
 
(z dnia 21.01.2022)
 
 
SZANOWNI PAŃSTWO PONIŻEJ PRZEDSTAWIONE SĄ PLANOWANE TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmiany poniższych terminów egzaminów i wcieleń
 
 

PRZEDSIĘWZIĘCIE

TERMIN

UWAGI

Kompletowanie dokumentów

do 31 maja 2022 r.

 

Dzień stawiennictwa w AWL na egzaminy i rozmowę kwalifikacyjną.

Wrocław

ul. Czajkowskiego 109.

do godz. 7:00

19-22.07.2022 r.

Każdemu kandydatowi zostanie wyznaczony jeden termin (dzień),
z uwzględnieniem korpusu osobowego (grupy osobowej) wskazanej we wniosku. W tym dniu przeprowadzane jest: ostateczne kompletowanie wymaganych dokumentów, egzamin wstępny i rozmowa kwalifikacyjna.

Egzamin wstępny

Obejmuje:

- test znajomości j. angielskiego;

- sprawdzian sprawności fizycznej.

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Ogłoszenie wyników

do 29.07.2021 r.

Na stronie internetowej uczelni 

Stawiennictwo w AWL
ul. Czajkowskiego 109, Wrocław i rozpoczęcie szkolenia.

do 9:00

osoby ze środowiska cywilnego

15.09.2022 r.

szeregowi zawodowi

11.10.2022 r.

Dotyczy kandydatów przyjętych na szkolenie wojskowe w ramach dwunastomiesięcznego studium oficerskiego