12 – MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE

 
 

 

w sprawie: warunków i trybu przyjmowania na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego w 2021 roku.

 
 


 
Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmiany poniższych terminów egzaminów i wcieleń
 

    PRZEDSIĘWZIĘCIE    

      TERMIN      

UWAGI

Kompletowanie dokumentów

do 31 maja 2021 r.

 

Dzień stawiennictwa w AWL na egzaminy i rozmowę kwalifikacyjną.

Wrocław

ul. Czajkowskiego 109.

do godz. 7:00

20-23.07.2021 r.

Każdemu kandydatowi zostanie wyznaczony jeden termin (dzień),
z uwzględnieniem korpusu osobowego (grupy osobowej) wskazanej we wniosku. W tym dniu przeprowadzane jest: ostateczne kompletowanie wymaganych dokumentów, egzamin wstępny i rozmowa kwalifikacyjna.

Egzamin wstępny

Obejmuje:

- test znajomości j. angielskiego;

- sprawdzian sprawności fizycznej.

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Ogłoszenie wyników

do 30.07.2021 r.

Na stronie internetowej uczelni www.awl.edu.pl

Stawiennictwo w AWL
ul. Czajkowskiego 109, Wrocław i rozpoczęcie szkolenia.

do 9:00

osoby ze środowiska cywilnego

15.09.2021 r.

szeregowi zawodowi

11.10.2021 r.

Dotyczy kandydatów przyjętych na szkolenie wojskowe w ramach dwunastomiesięcznego studium oficerskiego