12 – MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE

 
Szczegółowe informacje o warunkach i trybie naboru zostaną podane w późniejszym terminie.