Skład Senatu

 

Działając na podstawie „Statutu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki”, skład Senatu Uczelni kadencji 2020-2024 ukonstytuował się następującym składzie: 
 
 • płk dr hab. Piotr PŁONKA – przewodniczący Senatu
 • prof. dr hab. inż. Agnieszka IWAN
 • płk dr hab. Marek BODZIANY, prof. AWL
 • dr hab. Roman BATKO, prof. AWL
 • dr hab. Piotr DANILUK, prof. AWL
 • dr hab. Jacek DWORZECKI, prof. AWL
 • dr hab. Wojciech HORYŃ, prof. AWL
 • dr hab. Joanna HOŁUB-IWAN, prof. AWL
 • dr hab. inż. Adam JANUSZKO, prof. AWL
 • dr hab. Teresa KUPCZYK, prof. AWL
 • dr hab. inż. Witalis PELLOWSKI, prof. AWL
 • dr hab. inż. Radosław RUDEK, prof. AWL
 • dr hab. Aleksandra SUS, prof. AWL
 • dr hab. Marta WINCEWICZ-BOSY, prof. AWL
 • dr hab. Kazimierz NAGODY-MROZOWICZ, prof. AWL
 • ppłk mgr Artur GONCIARZ
 • ppłk dr Krzysztof GRUCA
 • ppłk dr Bartosz SYLWESTRZAK
 • ppłk mgr Adam SZCZEPANIAK
 • mjr dr Artur ZIELICHOWSKI
 • mjr mgr Zbigniew SZYMOCHA
 • st. chor. sztab. mgr Paweł OCZACHOWSKI
 • sierż. pchor. Patrycja BORUCKA
 • sierż. pchor. Radosław BRYJAK
 • st. szer. pchor. Jakub WOŹNY
 • szer. pchor. Agata PRZYBYLSKA
 • p. Natalia WŁODARCZYK
 
W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczą:
 • płk dr Jacek NARLOCH – prorektor ds. wojskowych
 • płk dypl. Krzysztof GRABOWSKI – prorektor ds. dydaktycznych
 • dr Aneta KAZANECKA – prorektor ds. studenckich
 • płk dr Maciej SZUKALSKI - kanclerz
 • mgr Grzegorz KOTULLA - główny księgowy
 • przedstawiciel związku zawodowego działającego w Akademii
 
Obsługa Senatu:
 • ppłk mgr inż. Wojciech CZERECHOWSKI – sekretarz Senatu
 • st. chor. sztab. Wiesław BORSUK – obsługa medialna Senatu