Skład Komisji Senackich

W skład komisji wchodzą: 
 
Komisja ds. kształcenia: 
 • dr hab. Wojciech HORYŃ - przewodniczący
 • płk dypl. Krzysztof GRABOWSKI - z-ca przewodniczącego
 • dr hab. Piotr DANILUK 
 • ppłk mgr Adam SZCZEPANIAK
 • ppłk dr Zbigniew GROBELNY
 • ppłk dr Krzysztof GRUCA 
 • pchor. Agata PRZYBYLSKA 
 
Komisja ds. badań naukowych:
 • dr hab. inż. Adam JANUSZKO - przewodniczący
 • dr inż. Artur DUCHACZEK - z-ca przewodniczącego
 • prof. dr hab. inż. Agnieszka IWAN 
 • płk dr hab. Marek BODZIANY
 • dr hab. Marta WINCEWICZ-BOSY
 • ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI 
 • p. Natalia WŁODARCZYK
 
Komisja ds. statutu: 
 • dr hab. Roman BATKO - przewodniczący
 • płk dypl. Krzysztof GRABOWSKI - z-ca przewodniczącego
 • dr inż. Artur DUCHACZEK
 • ppłk mgr inż. Wojciech CZERECHOWSKI
 • mgr Anna KACZMARZYK
 • pchor. Jakub WOŻNY
 
Komisja ds. studenckich i doktoranckich:
 • ppłk mgr Artur GONCIARZ - przewodniczący
 • dr Aneta KAZANECKA - z-ca przewodniczącego 
 • dr hab. Joanna HOŁUB-IWAN                          
 • ppłk dr Bartosz SYLWESTRZAK,
 • mjr mgr Zbigniew SZYMOCHA
 • st. chor. szt. Paweł OCZACHOWSKI
 • pchor. Radosław TURCZYŃSKI
 
Komisja ds. ekonomicznych: 
 • dr hab. inż. Witalis PELLOWSKI - przewodniczący
 • płk dr inż. Maciej  SZUKALSKI - z-ca przewodniczącego
 • dr hab. Jacek DWORZECKI
 • ppłk dr Krzysztof GRUCA 
 • ppłk mgr Artur GONCIARZ
 • mgr Grzegorz KOTULLA
 
Komisja ds. informatyzacji: 
 • dr hab. inż. Radosław RUDEK - przewodniczący
 • dr inż. Artur DUCHACZEK - z-ca przewodniczącego
 • płk dr inż. Maciej SZUKALSKI  
 • dr hab. Teresa KUPCZYK
 • dr hab. inż. Witalis PELLOWSKI
 • inż. Krystian BOBKIEWICZ
 • pchor. Radosław BRYJAK
 
Komisja oceniająca Akademii:
 • Vacat                                           - przewodniczący
 • płk dypl. Krzysztof GRABOWSKI - z-ca przewodniczącego      
 • dr hab. inż.  Radosław RUDEK
 • dr hab. Teresa GRABIŃSKA
 • ppłk dr Zbigniew GROBELNY  
 • ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI 
 • p. Natalia WŁODARCZYK
 
Odwoławcza komisja oceniająca:
 • płk dr hab. Piotr PŁONKA - przewodniczący
 • dr hab. inż. Adam JANUSZKO - z-ca przewodniczącego 
 • prof. dr hab. inż. Agnieszka IWAN 
 • dr hab. Piotr DANILUK
 • ppłk dypl. Sławomir HAJT 
 • mjr dr Artur ZIELICHOWSKI
 • pchor. Patrycja BORUCKA