PRACOWNICY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

1. 

wykładowca

kpt.

mgr

LIBEREK

Michał

Kierownik Studium Języków Obcych

michał.liberek@awl.edu.pl

2.  

specjalista

 

pani

SORNAT

Teresa

Specjalista

teresa.sornat@awl.edu.pl

ZESPÓŁ JĘZYKA ANGIELSKIEGO NR 1

3.  

wykładowca

por.

mgr

WOLAK

Krzysztof

Kierownik zespołu języka angielskiego nr 1.

krzystof.wolak@awl.edu.pl

4.  

starszy wykładowca  

 

mgr

WŁODARCZYK

Małgorzata  

malgorzata.wlodarczyk@awl.edu.pl

5. 

lektor

 

mgr

CHARATONIK

Ewa

ewa.charatonik@awl.edu.pl

6.  

lektor

 

mgr

ORLIK

Aleksandra

aleksandra.orlik@awl.edu.pl

7. 

lektor

 

mgr

BUNDZ

Renata

renata.bundz@awl.edu.pl

8.  

lektor

 

mgr inż.

GARSTKA

Karolina

karolina.garstka@awl.edu.pl

9.   

lektor

 

mgr

GAWLIK

Kinga

kinga.gawlik@awl.edu.pl

10.  

lektor

 

mgr

GRYGIER

Marta

marta.grygier@awl.edu.pl

11.  

lektor

 

mgr

JESIONKA

Dorota

dorota.jesionka@awl.edu.pl

12.  

lektor

 

mgr

LANGNER

Katarzyna

katarzyna.langner@awl.edu.pl

13.  

lektor

 

mgr

SZYMAŃSKA

Anna

anna.szymanska@awl.edu.pl

14.  

lektor

 

dr

KNAPIK

Aleksandra

aleksandra.knapik@awl.edu.pl

15.  

lektor

 

mgr

WAŁEK

Anna

anna.walek@awl.edu.pl

16.  

lektor

 

mgr

WASILEWSKA-MICHALAK  

Zuzanna

zuzanna.michalak@awl.edu.pl

17.  

lektor

 

mgr

SKITANIAK

Gabriel

gabriel.skitaniak@awl.edu.pl

18.  

lektor

 

mgr

WIŚNIEWSKI

Marcin

marcin.wisniewski@awl.edu.pl

ZESPÓŁ JĘZYKA ANGIELSKIEGO NR 2

19.  

starszy wykładowca

 

mgr

WŁODARCZYK

Jarosław

Kierownik zespołu języka angielskiego nr 2.

jaroslaw.wlodarczyk@awl.edu.pl

20.  

starszy wykładowca

 

dr

GROSSMAN

Ewa

ewa.grossman@awl.edu.pl

21.  

starszy wykładowca

 

mgr

TYTUŁA

Ewa

ewa.tytula@awl.edu.pl

22.  

starszy wykładowca

 

mgr

ZUB

Joanna

joanna.zub@awl.edu.pl

23.  

starszy wykładowca

 

mgr

DZIANACH-ADAMOWSKA   

Aneta

aneta.dzianach-adamowska@awl.edu.pl

24.  

starszy wykładowca

 

mgr

ŁAWICKA

Anna

anna.lawicka@awl.edu.pl

25.  

starszy wykładowca

 

mgr

DRZYMAŁA–TRONINA 

Małgorzata 

malgorzata.drzymala-tronina@awl.edu.pl

26.  

starszy wykładowca

 

mgr

FIREWICZ-MAJEWSKA

Agnieszka

agnieszka.firewicz-majewska@awl.edu.pl

27.  

wykładowca

 

mgr

KALIŚCIAK

Monika

monika.kalisciak@awl.edu.pl

28.  

wykładowca

 

mgr

KUBEK

Anna

anna.kubek@awl.edu.pl

29.  

wykładowca

 

mgr

KOŚCIÓW

Beata

beata.kosciow@awl.edu.pl

30.  

wykładowca

 

mgr

LECIEJEWSKA–CIEŚLA

Dominika

dominika.leciejewska-ciesla@awl.edu.pl

31.  

wykładowca

 

mgr

SAMSON

Radosława

radoslawa.samson@awl.edu.pl