Terminarz posiedzeń Senatu AWL

 
NASTĘPNE POSIEDZENIE SENATU
 
28.10.2021 r.  godz. 9 00
 
Sala Senatu