None

Terminarz posiedzeń Senatu AWL

Najbliższe głosowanie nad uchwałami Senatu AWL
za pomocą poczty elektronicznej odbędzie się dniach 15-16.03.2021 r.