Terminarz posiedzeń Senatu AWL

 
GŁOSOWANIE NAD UCHWAŁAMI SENATU:
22-23.06.2021 r. 
 
Głosowanie nad podjetymi uchwałami odbędzie się za pomocą poczty elektronicznej