SEKCJA SOCJALNA

Sekcja Socjalna jest komórką organizacyjną Sekcji Rachuby. Funkcjonuje ona w Pionie Głównego Księgowego na mocy rozkazu Rektora-Komendanta nr 3/2020 z dnia 07.01.2020r. 
 
Sekcja Socjalna w swojej działalności zajmuje się wykonywaniem zadań związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), który przeznaczony jest dla pracowników oraz uprawnionych emerytów i rencistów (byłych pracowników) AWL. 
 
Zakres i zasady przyznawania świadczeń dostępnych w ramach ZFŚS określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.