ROCZNIKI STUDENCKIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH

 
 
"Roczniki Studenckie Akademii Wojsk Lądowych”, to czasopismo, które powstało na gruncie doświadczeń wydawniczych czasopisma „Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego” wydawanego w latach 2011-2016.
 
Stanowi kontynuację sześcioletniej tradycji publicystycznej zapoczątkowanej przez studentów Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie z inicjatywy ppłk dr. Marka Bodzianego w 2011 roku. W ciągu kolejnych lat – oprócz zagadnień osadzonych w szeroko pojmowanych naukach o bezpieczeństwie – czasopismo rozszerzyło obszar zainteresowania wiele zróżnicowanych dyscyplin naukowych oraz znalazło uznanie w innych ośrodkach naukowych. „Roczniki Studenckie Akademii Wojsk Lądowych” są czasopismem, którego misją jest inspirowanie Studentów do działalności publicystycznej oraz tworzenie możliwości dla ich rozwoju naukowego. Są czasopismem recenzowanym, dającym możliwość publikowania nie tylko w języku polskim, ale również angielskim wydawanym w systemie ciągłym w wersji elektronicznej. Liczba publikowanych tekstów w roku nie przekracza 25.