REDAKCJA

 

Redaktor Naczelny
dr Paweł Olbrycht - Wydział Nauk o Bezpieczeństwie AWL
telefon: +48 261 658 528,
e-mail: pawel.olbrycht@awl.edu.pl
 
Koordynator Merytoryczny - Prodziekan ds. Studenckich WNoB
ppłk dr inż. Piotr Szczepański
 
Korekta językowa i techniczna
dr Paweł Olbrycht