RADA NAUKOWA

 
prof. dr Berthold Löffler – Wyższa Szkoła Pracy Socjalnej w Ravensburgu-Weingarten - Niemcy
prof. dr hab. Stanisław Jaczyński – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach – Polska
prof. dr hab. Arturo Katolo – Uniwersytet Kalabryjski – Włochy
prof. Bruno Drwęski – Uniwersytet Sorbona w Paryżu – Francja
prof. dr František Škvrnda – Universytet Ekonomiczny w Bratysławie - Słowacja
prof. dr hab. Tomáš Loveček – Uniwersytet w Žylinie – Słowacja
prof. dr hab. Zdzisław Winnicki – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Zbigniew Ścibiorek – prof. Międzynarodowej Wyższej Szkoły Transportu i Logistyki we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski – Akademia Wojsk Lądowych
dr hab. Ryszard Machnikowski (prof. nadzw. UŁ) – Uniwersytet Łódzki
dr hab Teresa Grabińska (prof.nadzw.AWL) – Akdemia Wojsk Lądowych
dr hab. inż. Marian Żuber, prof. Uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr hab. Mariusz Kubiak – (prof. nadzw. UPH) Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr hab. Elżbieta Szyszlak – Uniwersytet Wrocławski
dr Mirosław Smolarek – Akademia Wojsk Lądowych
płk dr hab. inż. Mariusz Frączek – prof. AWL – Akademia Wojsk Lądowych
ppłk dr hab. Barbara Kaczmarczyk – Akademia Wojsk Lądowych
ppłk dr Adam Szymanowicz – Akademia Wojsk Lądowych
ppłk dr inż. Robert Pich – Akademia Wojsk Lądowych
ppłk dr inż. Jacek Ryczyński - Akademia Wojsk Lądowych
mjr dr Paweł Wasilewski – Akademia Wojsk Lądowych
dr Ziad Abou Saleh (Syria) – Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
dr Tomasz Szyszlak – Uniwersytet Wrocławski
dr Paweł Kocoń – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr Karolina Lubieniecka-Kocoń – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr Marzena Netczuk-Gwoździewicz – Akademia Wojsk Lądowych
dr hab. Anna Visvizi, Deree College -The American College of Greece, Athens
dr Irena Wolska-Zogata - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. inż. Witalis Pellowski – prof. AWL – Akademia Wojsk Lądowych