PATRONAT HONOROWY

 
gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusz Skorupka – Rektor – Komendant AWL
płk dr inż. Jacek Narloch – Prorektor ds. Wojskowych
dr Aneta Kazanecka – Prorektor ds. Studenckich
ppłk dr Zbigniew Grobelny – Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie
ppłk dr inż. Józef Ledzianowski – Dziekan Wydziału Zarządzania
płk dr hab. inż. Norbert Świętochowski - Dyrektor Instytutu Dowodzenia
płk dr hab. Marek Bodziany – Prodziekan ds. Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie