REKTOR - KOMENDANT

Akademii Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

 

płk dr hab. Piotr PŁONKA

 

 

Płk dr hab. Piotr Płonka – zajmuje się problematyką bezpieczeństwa narodowego, analizą procesów i zjawisk w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego sił zbrojnych oraz operacyjnego użycia – terenowych i specjalistycznych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej na obszarze kraju.
 
Absolwent: Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu Wydział Inżynierii Wojskowej; Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Nauk Społecznych; Akademii Obrony Narodowej Wydział Wojsk Lądowych, Akademii Marynarki Wojennej Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich. 
 
Zajmował kolejno stanowiska służbowe: dowódcy plutonu w 43 batalionie saperów 9 Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu, dowódcy kompanii prewencji w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Gdyni, specjalisty w sztabie Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Szefa Sztabu w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, Komendanta Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, Szefa Sztabu Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej.
 
Uczestnik misji w Islamskiej Republice Afganistanu – Dowódca Zgrupowania Szkoleniowego Afgańskich Sił Bezpieczeństwa.
 
Nauczyciel akademicki: Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, wcześniej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 
Praca zawodowa oraz dydaktyczna stanowi ciąg dociekań naukowych z obszaru działań Żandarmerii Wojskowej oraz jej roli i miejsca w systemie obronnym państwa – członka NATO i UE, jako jedynego wyspecjalizowanego organu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Siłach Zbrojnych.
 
Aktywnie uczestniczy w tworzeniu opracowań teoretycznych i rozwiązań praktycznych wpływających na funkcjonowanie żandarmerii uwzględniając jednocześnie normatywy sojuszu  NATO.

 

BIURO REKTORA

tel. 261 658 222

fax. 261 658 067

komendant@awl.edu.pl

 

SEKRETARIAT

tel. 261 658 001


 
Rektor – Komendant
Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
wysłuchuje skargi i wnioski w swoim gabinecie
w następujących terminach:
 
  • osoby cywilne, w każdy poniedziałek w godz. 15.00 – 17.00 (w przypadku, gdy ten dzień jest dniem wolnym, to w dodatkowo wyznaczonym terminie);
  • żołnierze i pracownicy Akademii – w każdy dzień pracy. 
 
Wszystkich interesantów zgłaszających się do Rektora – Komendanta w sprawach skarg, wniosków i petycji obowiązuje wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania z ppłk. Wojciechem CZERECHOWSKIM :
(kontakt - budynek sztabu, pokój Nr 313 lub tel. 261- 658-272 telefon czynny całą dobę).