REJESTRACJA ONLINE

PROCEDURA REJESTRACJI DO SYSTEMU INTERNETOWEGO REJESTRU KANDYDATÓW – IRKA
 
 • Po wyborze oferty edukacyjnej z listy studiów bądź studium oficerskiego, wejść w link REKRUTACJA ELEKTRONICZNA. 
 • Do systemu logowania niezbędne jest posiadanie konta ze swoim adresem email: 
  • w przypadku nowych użytkowników: REJESTRACJA, 
  • w przypadku wcześniejszej rejestracji w systemie: LOGOWANIE. 
 • Po zarejestrowaniu przechodząc do okna z aplikacjami należy wybrać proces rekrutacyjny i wybrać przycisk APLIKUJ.
 • Otworzy się okno dialogowe, w którym znajduje się panel z poszczególnymi zakładkami. 
 • Krok po kroku należy uzupełnić dane, każdą zakładkę ZAPISAĆ I PRZEJŚĆ DALEJ (przyciski znajdują się na górze i na dole danej zakładki). 
 • Po wypełnieniu ankiety należy nacisnąć przycisk ZATWIERDŹ I WYŚLIJ (po zatwierdzeniu ankiety nie można dokonywać w niej już żadnych zmian). 
 • Po wyborze WYDRUK KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO I WNIOSKU otwiera się plik PDF, z którego należy wydrukować ankietę i wniosek. 
 • Opłatę rekrutacyjną można wykonać za pośrednictwem elektronicznego konta bankowego (numer konta i indywidualny numer płatności kandydata, na który należy wykonać opłatę rekrutacyjną znajduje się w ZATWIERDZENIU ANKIETY KANDYDATA), bądź metodą tradycyjną – poprzez wydrukowanie formularza wpłaty i opłaceniu w kasie banku lub poczty. UWAGA! Kandydaci na studia cywilne w przypadku wyboru dwóch kierunków studiów rejestrują się dwukrotnie.