PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE W AWL

 • Rozwój Czasopism Naukowych

  Projekt realizowany przez Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych” (umowa RCN/SP/0384/2021/1)

  Wartość projektu: 63 000 zł
  Wartość dofinansowania dla AWL: 57 000 zł

  Celem projektu jest realizacja działań zmierzających do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopisma Scientific Journal of the Military University od Land Forces na rozwój nauki oraz jego utrzymania się w międzynarodowym obiegu naukowym.

  Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące (01.10.2022 – 30.09.2024)

  Projekt dofinansowany z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych” ogłoszonego Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. (Dz. U. 2021 r., poz. 1514)
 • Optymalizacja harmonogramowania i zarządzania zasobami w środowiskach dynamicznych
   
  Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
   
  Nazwa programu:
  OPUS-19 – program na finansowanie projektu badawczego, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo- badawczej niezbędnej do realizacji projektu. 
   
  Nazwa projektu:
  Optymalizacja harmonogramowania i zarządzania zasobami w środowiskach dynamicznych.
   
  Wartość dofinansowania: 
  574 800,00 zł
   
  Całkowita wartość projektu: 
  574 800,00 zł
   
  Opis projektu:  
  Celem projektu jest opracowanie dokładniejszych modeli harmonogramowania zadań i zarządzania zasobami. Określenie na ich podstawie teoretycznych właściwości i zbudowanie wydajnych struktur danych do reprezentowania harmonogramów i zasobów, które fundamentalne dla opracowania meto optymalizacji. Ponadto celem projektu jest również zaprojektowanie i konstrukcja efektywnych czasowo i pamięciowo algorytmów optymalizacji badanych problemów; opartych na tzw. ukierunkowanym wyszukiwaniu w wielowymiarowej przestrzeni możliwych rozwiązań w calu zoptymalizowania podanych kryteriów przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych ograniczeń. Chociaż głównym celem projektu jest wkład do teorii (badania operacyjne, informatyka, zarządzanie), ale uzyskane wyniki będą stanowić solidne podstawy dla przyszłych badań i ich potencjalnego rozszerzenia do wykorzystania w systemach wspomagania decyzji. 
   
  Lata realizacji projektu: 
  2021-2025
   
 • Specjalistyczny zestaw do eksploracji śladów pochodzących z miejsc skażonych czynnikami CBRN
   
  Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

  Nazwa programu:
  konkurs 1/SZAFIR/2020 na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

  Nazwa projektu:
  Specjalistyczny zestaw do eksploracji śladów pochodzących z miejsc skażonych czynnikami CBRN

  Wartość dofinansowania:
  10 095 847,00, w tym dla AWL: 787 779,00 zł

  Całkowita wartość projektu:
  10 095 847,00 zł

  Opis projektu:
  projekt realizowany w konsorcjum naukowym w składzie:
  • Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” (lider)
  • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
  • „LUBAWA” SPÓŁKA AKCYJNA

  Celem głównym projektu będzie opracowanie specjalistycznego zestawu do eksploracji śladów pochodzących z miejsc skażonych czynnikami CBRN, składającego się z:
  • mobilnej komory dekontaminacyjnej (KMO- CBRN) wraz z namiotem współtowarzyszącym (NPP-CBRN),
  • specjalnej odzieży ochronnej (SO-CBRN),
  • pakietów profilaktycznej ochrony i pierwszej pomocy (FA-CBRN), wspierający działania kryminalne na miejscach skażonych czynnikami CBRN.

  Lata realizacji projektu:
  2021-2025