PROJEKTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

 • Usuwanie perfluorowanych zanieczyszczeń organicznych ze środowiska wodnego z użyciem cieczy jonowych. Kalkulacje teoretyczne oraz eksperymenty
   
  Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej
   
  Nazwa programu:
  KOŚCIUSZKO - program badań naukowych z obszaru obronności realizowanych przez polskich naukowców powracających z zagranicznych ośrodków naukowych.
   
  Nazwa projektu: 
  Usuwanie perfluorowanych zanieczyszczeń organicznych ze środowiska wodnego z użyciem cieczy jonowych. Kalkulacje teoretyczne oraz eksperymenty.
   
  Wartość dofinansowania: 
  1 760 000,00 zł
   
  Całkowita wartość projektu: 
  1 760 000,00 zł
   
  Opis projektu: 
  Celem głównym projektu jest opracowanie metody usuwania perfluorowanych zanieczyszczeń organicznych z wody z zastosowaniem cieczy jonowych wykorzystując metody: kalkulacyjne w celu zidentyfikowania cieczy jonowych właściwych dla ekstrakcji związków perfluorowanych i eksperymentalne w celu potwierdzenia wydajności ekstrakcyjnej wyselekcjonowanych cieczy jonowych dla związków perfluorowanych z wody.
   
  Lata realizacji projektu: 
  2019-2022
   
 • Specjalistyczny zestaw do eksploracji śladów pochodzących z miejsc skażonych czynnikami
   
  Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

  Nazwa programu:
  konkurs 1/SZAFIR/2020 na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

  Nazwa projektu:
  Specjalistyczny zestaw do eksploracji śladów pochodzących z miejsc skażonych czynnikami

  Wartość dofinansowania:
  10 095 847,00, w tym dla AWL: 787 779,00 zł

  Całkowita wartość projektu:
  10 095 847,00 zł

  Opis projektu:
  projekt realizowany w konsorcjum naukowym w składzie:
  • Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” (lider)
  • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
  • „LUBAWA” SPÓŁKA AKCYJNA

  Celem głównym projektu będzie opracowanie specjalistycznego zestawu do eksploracji śladów pochodzących z miejsc skażonych czynnikami CBRN, składającego się z:
  • mobilnej komory dekontaminacyjnej (KMO- CBRN) wraz z namiotem współtowarzyszącym (NPP-CBRN),
  • specjalnej odzieży ochronnej (SO-CBRN),
  • pakietów profilaktycznej ochrony i pierwszej pomocy (FA-CBRN), wspierający działania kryminalne na miejscach skażonych czynnikami CBRN.

  Lata realizacji projektu:
  2021-2025
 • Symulator wspomagający szkolenie policjantów w realizacji czynności na miejscu zdarzenia drogowego
   
  Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
   
  Nazwa programu:
  konkurs nr 9/2018 na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. 
   
  Nazwa projektu: 
  Symulator wspomagający szkolenie policjantów w realizacji czynności na miejscu zdarzenia drogowego
   
  Wartość dofinansowania: 
  7 590 259,00 zł, w tym dla AWL: 200 000,00 zł
   
  Całkowita wartość projektu:
  8 276 259,00 zł,  w tym dla AWL: 200 000,00 zł
   
  Opis projektu: 
  projekt realizowany w konsorcjum naukowym w składzie:
  • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (lider),
  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
  • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki,
  • Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”,
  • ETC – PZL Aerospace Industries Sp. z o.o.
   
  Celem głównym projektu jest budowa symulatora umożliwiającego nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia czynności na miejscu zdarzenia drogowego wraz z dokumentacją techniczną i użytkową. Symulator wspomagający szkolenie policjantów w realizacji czynności na miejscu zdarzenia drogowego powinien być narzędziem, przy pomocy którego, będzie można przeszkolić policjantów komórek ruchu drogowego do wykonywania czynności na miejscu zdarzenia drogowego typowego oraz nietypowego, jak wypadki masowe, katastrofy w ruchu lądowym, czy inne sytuacje o charakterze kryzysowym. Ponadto symulator powinien łączyć świat wirtualny, ze światem rzeczywistym, tj. przenosząc ćwiczącego w świat wirtualny (wizualizacja miejsca zdarzenia) z jednoczesnym umożliwieniem wykonywania czynności służbowych na miejscu zdarzenia drogowego (oględzin miejsca zdarzenia, dokumentowania czynności, udzielenie pierwszej pomocy ofiarom zdarzenia drogowego, itp.).
   
  Lata realizacji projektu:
  2018-2022
   
 • Optymalizacja harmonogramowania i zarządzania zasobami w środowiskach dynamicznych
   
  Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
   
  Nazwa programu:
  OPUS-19 – program na finansowanie projektu badawczego, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo- badawczej niezbędnej do realizacji projektu. 
   
  Nazwa projektu:
  Optymalizacja harmonogramowania i zarządzania zasobami w środowiskach dynamicznych.
   
  Wartość dofinansowania: 
  574 800,00 zł
   
  Całkowita wartość projektu: 
  574 800,00 zł
   
  Opis projektu:  
  Celem projektu jest opracowanie dokładniejszych modeli harmonogramowania zadań i zarządzania zasobami. Określenie na ich podstawie teoretycznych właściwości i zbudowanie wydajnych struktur danych do reprezentowania harmonogramów i zasobów, które fundamentalne dla opracowania meto optymalizacji. Ponadto celem projektu jest również zaprojektowanie i konstrukcja efektywnych czasowo i pamięciowo algorytmów optymalizacji badanych problemów; opartych na tzw. ukierunkowanym wyszukiwaniu w wielowymiarowej przestrzeni możliwych rozwiązań w calu zoptymalizowania podanych kryteriów przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych ograniczeń. Chociaż głównym celem projektu jest wkład do teorii (badania operacyjne, informatyka, zarządzanie), ale uzyskane wyniki będą stanowić solidne podstawy dla przyszłych badań i ich potencjalnego rozszerzenia do wykorzystania w systemach wspomagania decyzji. 
   
  Lata realizacji projektu: 
  2021-2023