logo awl          mon

 

Usuwanie perfluorowanych zanieczyszczeń organicznych ze środowiska wodnego z użyciem cieczy jonowych:  Kalkulacje teoretyczne oraz eksperyment

Akademia Wojsk Lądowych, Wrocław
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie

 

Projekt Kościuszko – II edycja
Ministerstwo Obrony Narodowej

Kierownik projektu: dr hab. inż. Mariusz Grabda

 

Celem głównym projektu badawczego jest opracowanie metody usuwania perfluorowanych zanieczyszczeń organicznych z wody z zastosowaniem cieczy jonowych wykorzystując metody: kalkulacyjne w celu zidentyfikowania cieczy jonowych właściwych dla ekstrakcji związków perfluorowanych i eksperymentalne w celu potwierdzenia wydajności ekstrakcyjnej wyselekcjonowanych cieczy jonowych dla związków perfluorowanych z wody.

Rozwój proponowanej technologii przyczyni się do możliwości szybkiego usuwania tych toksycznych zanieczyszczeń z miejsc lokalnego wysokiego skażenia (np. z instalacji wody pitnej oraz wód gruntowych w okolicach baz wojskowych, bądź też miejsc awarii przemysłowych skutkujących lokalnymi katastrofami ekologicznymi), co przyczyni się zarówno do poprawy stanu zdrowotnego kadry wojskowej, osób cywilnych, zwierząt, a także ogólnej poprawy stanu środowiska przyrodniczego.

Opracowanie skutecznej metody odkażania środowiska z perfluorowanych zanieczyszczeń organicznych będzie miało więc istotne znaczenie zarówno dla potrzeb wojskowych jak i cywilnych.

 

Projekt badawczy realizowany jest w ramach programu badań naukowych z obszaru obronności realizowanych przez polskich naukowców powracających z zagranicznych ośrodków naukowych pn. „KOŚCIUSZKO” - umowa nr 519/2017/DA