GG1

Projekt:

Samoczyszczące, wydajne panele fotowoltaiczne na podłożu elastycznym zintegrowane z ekranem akustycznym i inteligentnym systemem monitorowania

realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”

 

Skład Konsorcjum:

  • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (Lider Konsorcjum);
  • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (Wydział Nauk o Bezpieczeństwie);
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki (Katedra Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania oraz Katedra Akustyki i Multimediów)

 

Wartość projektu: 3 984 300,00 zł

Wartość dofinansowania z UE: 1 992 150,00 zł

Wartość dofinansowania dla AWL: 881 177,50 zł  

 

Okres realizacji: 2018 – 2021

 

Celem projektu jest opracowanie nowego produktu - modułu PV na podłożu elastycznym w postaci tkaniny wraz z systemem monitoringu, zabezpieczeniami antykradzieżowymi oraz powłoką o obniżonej adhezji dla zabrudzeń (powłoką „samoczyszczącą”).

Moduł ten wraz z wymienionymi elementami będzie dedykowany do zabudowy na ekranach akustycznych umieszczonych na sieci zarządzanej przez PKP PLK S.A. Wykorzystanie tego rozwiązania możliwe będzie także po niewielkich modyfikacjach na ekranach akustycznych zabudowanych wzdłuż innych ciągów komunikacyjnych (np. autostrady).

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
Wspólne Przedsięwzięcie BRIK

GG2