Podstawowe jednostki organizacyjne

 

Komenda

Senat

Pion dydaktyczny:

WZ

Wydział Zarządzania:

 • Instytut Zarządzania:
  • Zakład zarządzania,
  • Zakład ekonomii,
  • Zakład metodologii badań.
 • Instytut Przywództwa:
  • Zakład teorii przywództwa,
  • Laboratorium przywództwa,
  • Zakład etosu i kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich,
  • Zakład analiz i badań społecznych.
 • Katedra Logistyki;
 • Katedra Zarządzania Innowacyjnymi Projektami:
  • Laboratorium zarządzania dronami w działaniach taktycznych.

 

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie:

WNoB
 • Instytut Bezpieczeństwa Narodowego:
  • Zakład bezpieczeństwa publicznego,
  • Zakład bezpieczeństwa narodowego,
  • Zakład działań kryzysowych.
 • Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa:
  • Zakład bezpieczeństwa i ratownictwa technicznego,
  • Zakład podstaw nauk technicznych,
  • Zakład bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
 • Katedra Bezpieczeństwa Personalnego.

 

Instytut Dowodzenia (samodzielna jednostka org.):

ID
 • Zakład wojsk pancernych i zmechanizowanych,
 • Zakład rozpoznania i wojsk aeromobilnych,
 • Zakład wsparcia bojowego,
 • Zakład teorii i praktyki strzelań,
 • Zakład symulacji taktycznych,
 • Zakład łączności,
 • Zakład obrony terytorialnej,
 • Zakład działań specjalnych (od 01.10.2020 r.).

 

Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu (międzywydziałowa jednostka org.).

Zespół Dydaktyki (międzywydziałowa jednostka org.).

Studium Języków Obcych (międzywydziałowa jednostka org.).

Oddział Koordynacji Kształcenia i Szkolenia

Pion naukowy:

 

Pion prorektora ds. studenckich:

 

Pion prorektora ds. wojskowych:

 • Pion ogólny:
  • Pododdziały szkolne,
  • Sekcja operacyjna.
 • Pion ochrony informacji niejawnych,
 • Wydział personalny,
 • Wydział wychowawczy.

 

Pion kanclerza:

 • Pion logistyki:
  • Wydział zabezpieczenia logistycznego,
  • Wydział infrastruktury,
  • Sekcja służby zdrowia.