None

OFFICE365

 

W ramach usługi „OFFICE 365” dostępne są wszystkie narzędzia pakietu, w tym:

poczta AWL oraz Ms Teams

 
 
LOGOWANIE DO USŁUGI OFFICE365 
 
Należy wejść na stronę https://www.office.com kliknąć „Zaloguj się”. 
Następnie wpisujemy login, który składa się z numeru indeksu oraz dołączonej frazy @edukacja.awl.edu.pl (np. s1234@edukacja.awl.edu.pl a słuchacze studiów podyplomowych s000001@edukacja.awl.edu.pl) 
W polu hasło należy wpisać hasło, którego używamy do systemu Wirtualna Uczelnia. 
Informacje dotyczące użytkowania Office365 znajdują się na stronie: https://support.office.com/office-training-center