Podstawowe rachunki bankowe

 

PKO Bank Polski S.A.

 

Wpłaty za:

  • konferencje
  • kary z biblioteki
  • czesne
  • faktury sprzedażowe
  • zobowiązania wynikające z rozliczenia szkody w AWL (np. zagubienie legitymacji, przepustki)
  • zobowiązania z tytułu zwrotu kosztów nauki

Prosimy przekazywać na następujący nr konta:

74 1020 5226 0000 6502 0330 0381

 

Wpłaty za:

  • rozliczenie zaliczki
  • rozliczenie delegacji krajowej i zagranicznej

Prosimy przekazywać na następujący nr konta:

65 1020 5226 0000 6802 0231 4391