Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. Osób z Niepełnosprawnością

Zadania:
  • rozpoznanie potrzeb, problemów i oczekiwań osób ze szczególnymi potrzebami, w tym będących osobami z niepełnosprawnością;
  • usuwanie barier architektonicznych, informacyjnych, komunikacyjnych i psychologicznych; 
  • podejmowanie różnorodnych działań mających na celu podniesienie jakości uczestniczenia w procesie udziału w badaniach naukowych osób ze szczególnymi potrzebami, w tym będących osobami z niepełnosprawnością;
  • reprezentowanie interesów osób ze szczególnymi potrzebami, w tym będącymi osobami z niepełnosprawnością przed przełożonymi oraz organami uczelni;
  • współpraca z organizacjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi wspierającymi osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym będącymi osobami z niepełnosprawnością;
  • pomoc w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w ramach programów na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, w tym będących osobami z niepełnosprawnością;
  • zapewnianie - w miarę możliwości - równego dostępu do specjalistycznego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności naukowej;
  • reprezentowanie Uczelni na zewnątrz w sprawach dotyczących środowiska osób ze szczególnymi potrzebami, w tym będących osobami z niepełnosprawnością.