ZBIORY OIP

 

ZBIORY OIP

 • na nośniku papierowym
 • archiwalne bazy patentowe na płytach CD i DVD
 • dostęp do baz Patent Information Services for Experts EPO
 • dostęp do bazy Clarivate Analytics-Derwent Innovations Index

 

ZBIORY NA NOŚNIKU PAPIEROWYM

 • Biuletyn Urzędu Patentowego RP
 • Wiadomości Urzędu Patentowego RP
 • Wykazy roczne patentów na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa (kolejne edycje)
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług dla celów rejestracji znaków
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Elementów Obrazowych Znaków
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów Przemysłowych
 • Wydawnictwa Urzędu Patentowego, informatory, materiały szkoleniowe

 

BAZY PATENTOWE (zbiory archiwalne)


Baza ESPACE-ACCESS (A)

zawiera dane bibliograficzne i abstrakty europejskich zgłoszeń patentowych (EP-A) oraz międzynarodowych zgłoszeń patentowych w trybie PCT, od 1978 r.

 

Baza ESPACE-ACCESS EP-B

zawiera dane bibliograficzne patentów europejskich (EP-B), od 1980 r.

 

Baza ESPACE BULLETIN

zawiera dane bibliograficzne dokumentów patentowych EP oraz informacje o stanie postępowania przed EPO, od 1978r.

 

Baza ESPACE GLOBALPAT

zawiera dane bibliograficzne „rodzin patentów” publikowanych w EP, WO, DE, FR, CH, US, od 1971 r.

 

Baza ESPACE ACCESS PRECES

zawiera dane bibliograficzne patentów z Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Bułgaria, Czechy, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry) od 1993 r.; polskie opisy patentowe od numeru 153900. Baza jest indeksem do poszukiwań w bazie ESPACE- PRECES

 

Baza ESPACE PRECES

zawiera pełne teksty opisów patentowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Bułgaria, Czechy, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry) od 1993 r.; polskie opisy patentowe od numeru 153900

 

Baza ESPACE LEGAL

zawiera pełne teksty decyzji Izby Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego, tekst konwencji o udzielaniu patentu europejskiego, nowy tekst Układu PCT, decyzje krajowych urzędów zawarte na zgłoszeniach europejskich oraz przykłady najważniejszych formularzy używanych w EPO

 

Baza COSMOS

zawiera pełne teksty francuskich zgłoszeń patentowych od 1992 r.

 

Baza EPO GLOBAL PATENT INDEX

to nowy produkt online, oferujący szerokie możliwości wyszukiwawcze dla ponad 70 mln dokumentów - ponad 100 kryteriów. Oprócz danych bibliograficznych z ponad 80 urzędów patentowych GPI zawiera status prawny dokumentów. Dostępne są także linki do pełnych tekstów dokumentów w bazie esp@cenet oraz linki do Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej. Zastępuje bazy, których produkcja zakończyła się w 2009 roku: ESPACE ACCESS, ESPACE FIRST, ESPACE ACCESS-EPC.