KWARTALNIK UPRP i PUBLIKACJE

 
Skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami ochrony własności przemysłowej oraz aspektami funkcjonowania Urzędu Patentowego RP. 
Dostępny jest wyłącznie w formie elektronicznej, w postaci plików .pdf. 
Każdy numer Kwartalnika posiada interaktywny spis treści oraz zakładki umożliwiające szybki dostęp do treści poszczególnych artykułów.
 
Publikacje upowszechniające i pogłębiające wiedzę o ochronie własności przemysłowej, takie jak poradniki i broszury informacyjno-promocyjne - dostępne w formie elektronicznej, w postaci plików .pdf
 
Oficjalne wydawnictwa Urzędu Patentowego RP 
 
Prezentuje wyniki pracy Urzędu oraz podaje szczegółowo m. in. dane statystyczne dotyczące ochrony własności przemysłowej w Polsce.