MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PATENTOWA (MKP)

 

Klasyfikacja służy do jednolitego, w skali międzynarodowej, klasyfikowania dokumentów patentowych i jest efektywnym kluczem do wyszukiwania dokumentów patentowych przez użytkowników, przy badaniu nowości, stanu techniki, ocenie poziomu wynalazczego... 


Klasyfikacja obejmuje cały zakres wiedzy, w którym możliwe jest dokonywanie wynalazków i składa się z ośmiu działów:

   A. PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
   B. RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
   C. CHEMIA; METALURGIA
   D. WŁÓKIENNICTWO; PAPIERNICTWO
   E. BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO
   F. BUDOWA MASZYN; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
   G. FIZYKA
   H. ELEKTROTECHNIKA

 

Kompletny symbol klasyfikacyjny stanowi połączenie symboli działu, klasy, podklasy i grupy głównej lub podgrupy.

Przykład: F41H5/02

DZIAŁ -  F - BUDOWA MASZYN; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
KLASA  - F41 - SPRZĘT BOJOWY
PODKLASA -  F41H - BROŃ PANCERNA; WIEŻYCZKI PANCERNE; POJAZDY PANCERNE LUB UZBROJONE; ŚRODKI ATAKU LUB OBRONY OGÓLNIE, np. MASKOWANIE OGÓLNIE
GRUPA GŁOWNA -  F41H 5/00 -  OPANCERZENIE; PŁYTY PANCERNE; TARCZE
PODGRUPA -  F41H 5/02 -  KONSTRUKCJA PŁYT PANCERNYCH

Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa (wersja online)

 

Cooperative Patent Classification (wersja online)

Wspólna Klasyfikacja Patentowa (CPC) to nowy system klasyfikacyjny opracowany wspólnie przez USPTO oraz EPO na bazie klasyfikacji ECLA. Zawiera ok. 250 000 haseł. Został rozszerzony o nowy Dział Y.

 

USPC-to-IPC Reverse Concordance

 

Klasyfikacja Patentowa Stanów Zjednoczonych (USPC)

 

Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług (Klasyfikacja Nicejska)

 

Międzynarodowa Klasyfikacja Elementów Obrazowych Znaków Towarowych (Klasyfikacja Wiedeńska)

 

Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów Przemysłowych (Klasyfikacja Lokarneńska)

 

Reforma MKP i jej skutki dla użytkowników informacji patentowej /Nowator. - 2007, nr 1