ODDZIAŁ KOORDYNACJI BADAŃ NAUKOWYCH

 

Oddział Koordynacji Badań Naukowych jest jednostką funkcjonalną podległą Prorektorowi ds. nauki.

 

Oddział nadzoruje realizację całości przedsięwzięć dotyczących działalności naukowo-badawczej w Uczelni, w tym też zakresie sprawuje nadzór nad pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków finansowych przyznanych na realizację projektów badawczych w ramach działalności statutowej poszczególnych Wydziałów.

 

Oddział zajmuje się pozyskiwaniem i rozliczaniem środków finansowych na prowadzenie badań naukowych, związanych z realizacją projektów badawczych w ramach badań podstawowych, a także projektów badawczych na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, rozwojowych, specjalnych, zamawianych i celowych.

 

Oddział prowadzi również działalność wydawniczą dotyczącą wydziałowych i uczelnianych czasopism naukowych oraz wydawnictw zwartych.

 

Oddział nadzoruje opracowywanie dokumentacji sprawozdawczej z przedsięwzięć dotyczących działalności naukowo-badawczej realizowanej w Uczelni.

 

Zapewnia również funkcjonowanie sieci komputerowych i systemów komputerowych eksploatowanych w Uczelni.