VBS 3

VBS 3 jest taktycznym symulatorem wirtualnym, dającym, dzięki rozbudowanej bazie sprzętu, obiektów i postaci, w dowolnym środowisku i warunkach, szerokie spektrum możliwości szkoleniowych: 
  • szkolenie dowódców do szczebla kompanii w kierowaniu walką, we wszystkich rodzajach działań taktycznych i w dowolnych warunkach; 
  • współdziałanie z innymi rodzajami wojsk – artylerią, lotnictwem, logistyką, wojskami inżynieryjnymi; 
  • realizację ćwiczeń z zakresu działań bojowych jak i działań kryzysowych.