ŚNIEŻNIK

ŚNIEŻNIK jest zaawansowanym system szkolno-treningowy, przeznaczonym do nauki, kontroli, oceny i doskonalenia umiejętności celowania z broni strzeleckiej oraz przygotowania żołnierzy do: 
  • strzelań amunicją bojową na „otwartych” strzelnicach do tarcz i figur bojowych, 
  • wykrywania, rozpoznawania i niszczenia celi rzeczywistych w różnym terenie (zurbanizowany, odkryty), porach doby, warunkach atmosferycznych (mgła, śnieg, deszcz, wiatr), 
  • współdziałania oraz kierowania ogniem pododdziału w walce przy zastosowaniu różnych rodzajów broni i formacji, 
  • reagowania żołnierzy w sytuacjach nietypowych, 
  • występowania w roli kierownika strzelania, kierownika zajęć ze Szkolenia Ogniowego.