• Stanowisko do badań zjawisk związanych z termicznym obrazem twarzy
  CEL
  • Zasadniczymi celami inwestycji jest wyposażenie powstającego w Akademii Wojsk Lądowych (AWL) laboratorium przywództwa oraz zwiększenie efektywności procesu szkolenia i kształcenia podchorążych.
  • Stworzenie kompleksowego laboratorium leadershipu pozwoli na dokładne pomiary i analizę cech przywódczych badanego. Stanowisko do badań zjawisk związanych z termicznym obrazem twarzy będzie stanowić element zespołu narzędzi badawczych do prowadzenia planowanych badań w tym zakresie.
  • Stworzenie kompleksowego centrum badawczego umożliwi badania naukowe predyspozycji i kompetencji przywódczych kandydatów i podchorążych.
  • Badania tego typu umożliwią zdiagnozowanie silnych i słabych predyspozycji danego podchorążego, i zastosowanie takich narzędzi i metod dydaktycznych, które pozwolą odpowiednio wzmocnić ich kształtowanie.
  • Pozyskanie stanowiska do badań termowizyjnych znacząco poszerzy kompetencje Uczelni, w zakresie prowadzenia badań naukowych, a tym samym atrakcyjność oferty edukacyjnej, co stanowi dodatkowy cel inwestycji.
   
  ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW
  • drukarka 3D z minimalną przestrzenią roboczą 300x300x300mm
  • stacja robocza typu laptop z oprogramowaniem do obsługi drukarki 3D i pakietem graficznym 
 • Stanowisko do produkcji i badań wytrzymałościowych elementów bezzałogowych statków powietrznych i robotów autonomicznych
  CEL
  • Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności procesu szkolenia i kształcenia podchorążych. Stanowisko do produkcji i badań wytrzymałościowych elementów bezzałogowych statków powietrznych i robotów autonomicznych, stanie się elementem nowotworzonego Laboratorium Bezzałogowych Statków i Systemów Powietrznych AWL.
  • Przy wykorzystaniu nowoczesnych technik druku 3D możliwa stanie się szybka produkcja elementów składowych pojazdów wojskowych, robotów autonomicznych i bezzałogowych platform latających. Realizacja inwestycji będzie miała bezpośredni wpływ na zwiększenie jakości i atrakcyjności kształcenia i szkolenia w Uczelni. Pozyskanie drukarki 3D pozwoli także na unowocześnienie procesu dydaktycznego realizowanego z wykorzystaniem oprogramowania typu AutoCad, dzięki czemu możliwa będzie bezpośrednia weryfikacja poprawności wykonania założeń projektowych. Taki nadzór nad przebiegiem ćwiczenia, pozwoli na natychmiastową reakcję na popełniane błędy i korektę realizacji zadań przez podchorążych.
  • Pozyskanie stanowisk do druku 3D, znacząco poszerzy ofertę edukacyjno-szkoleniową Uczelni, a także uatrakcyjni współpracę międzynarodową, w ramach której słuchacze zagranicznych szkół wojskowych szkolą się w Akademii Wojsk Lądowych (AWL).
   
  ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW
  • drukarka 3D z minimalną przestrzenią roboczą 300x300x300mm
  • stacja robocza typu laptop z oprogramowaniem do obsługi drukarki 3D i pakietem graficznym
 • Pracownia Badań Wysiłkowych
  CEL
  • Unowocześnienie i urealnienie kształcenia i szkolenia w zakresie wychowania fizycznego prowadzonego z podchorążymi, słuchaczami Studium Oficerskiego i kursów oraz żołnierzami rezerwy, będącego istotnym elementem w systemie szkolenia bojowego pododdziałów wojsk lądowych.
  • Inwestycja aparaturowa ukierunkowana jest na wyposażenie Pracowni Badań Wysiłkowych Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wojsk Lądowych w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające podnoszenie na wyższy poziom istniejących i kształtowanie nowych kompetencji podchorążych i słuchaczy w zakresie fizjologii wysiłku fizycznego, w tym ich przygotowania sprawnościowego w procesie dydaktycznym. Aparatura i zastosowane oprogramowanie zapewni również systematyczną kontrolę skuteczności realizowanego procesu dydaktycznego ze wszystkimi grupami szkoleniowymi uczelni.
   
  ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW
  • cykloergometry do badania wydolności fizycznej
  • analizatory oddechowe, analizatory gazometryczne, hematologiczne i kolorymetryczne do analizy podstawowych przemian metabolicznych
  • stanowisko do pomiarów antropometrycznych i składu ciała.
 • Taktyczny system elektroniczny do szkolenia taktycznego
  CEL
  • Intensyfikacja i urealnienie szkolenia w zakresie technik i procedur walki, co stanowi niezbędny element kształcenia podchorążych i szkolenia słuchaczy kursów kwalifikacyjnych.
  • Inwestycja aparaturowa ukierunkowana jest na wyposażenie ośrodka do walki AWL w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające zwiększanie istniejących i budowanie nowych kompetencji oraz zdolności dydaktycznych w zakresie prowadzenia procesu dydaktycznego w zakresie przygotowania do realizacji zadań bojowych.
   
  ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW
  • Zestawy magazynków elektronicznych z geolokalizacją.
  • Zestaw kontroli i instruktora
 • Stół plastyczny z wykorzystaniem technologii rzeczywistości wirtualnej VR i poszerzonej AR
  CEL
  • Intensyfikacja i urealnienie szkolenia w zakresie przygotowania oficerów sztabów oraz przyszłych dowódców pododdziałów, a także zwiększenie świadomości sytuacyjnej szkolonych.
  • Inwestycja aparaturowa ukierunkowana jest na wyposażenie Laboratorium Taktyczno-Technicznego oraz Laboratorium Przywództwa AWL w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające zwiększanie istniejących i budowanie nowych kompetencji oraz zdolności dydaktycznych w zakresie prowadzenia procesu dydaktycznego w oparciu o technologię rzeczywistości wirtualnej i poszerzonej oraz badania w zakresie wprowadzania tego typu systemów do kształcenia i szkolenia podchorążych oraz słuchaczy kursów. Pozwoli także na włączenie elementów wykorzystujących technologie VR i AR do procesu kształtowania kompetencji przywódczych słuchaczy AWL.
   
  ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW
  • Stół plastyczny z wykorzystaniem technologii rzeczywistości wirtualnej VR wraz z oprogramowaniem
  • Zestaw do projekcji 3D wraz z okularami dla szkolonych
  • Stół plastyczny z wykorzystaniem technologii rzeczywistości poszerzonej AR wraz z oprogramowaniem i zestawem okularów dla szkolonych
  • Serwery oprogramowania sterującego i graficznego
 • Taktyczny system elektroniczny do szkolenia w zakresie walki w terenie zurbanizowanym
  CEL
  • Intensyfikacja i urealnienie szkolenia w zakresie technik i procedur walki w terenie zurbanizowanym, co stanowi niezbędny element kształcenia podchorążych i szkolenia słuchaczy kursów kwalifikacyjnych.
  • Inwestycja aparaturowa ukierunkowana jest na wyposażenie ośrodka do walki w terenie zurbanizowanym AWL w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające zwiększanie istniejących i budowanie nowych kompetencji oraz zdolności dydaktycznych w zakresie prowadzenia procesu dydaktycznego w zakresie przygotowania do realizacji zadań bojowych w terenie zurbanizowanym.
   
  ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW
  • Zestawy czujników
  • System monitoringu szkolenia
  • Wytwornice dymu
  • Lampy stroboskopowe
  • System nagłośnienia
  • Stanowisko instruktora wraz z oprogramowaniem
  • Serwer symulatora wraz z oprogramowaniem
 • Stend pojazdu średniej ładowności wysokiej mobilności
  CEL
  • Celem inwestycji jest rozwój bazy dydaktycznej dla poprawy jakości kształcenia studentów i słuchaczy wojskowych w zakresie utrzymania SpW. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę stendu pojazdu średniej ładowności wysokiej mobilności będącego na wyposażeniu w SZ RP – JELCZ 442.32.
  • Stend pojazdu umożliwi podniesienie jakości prowadzenia oraz upraktycznienia zajęć dydaktycznych z wojskowymi grupami szkoleniowymi.
 • Stend kołowego transportera opancerzonego Rosomak
  CEL
  • Celem inwestycji jest rozwój bazy dydaktycznej dla poprawy jakości kształcenia studentów i słuchaczy wojskowych w zakresie utrzymania SpW. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę stendu Kołowego Transportera Opancerzonego ROSOMAK.
  • Stend wozu bojowego umożliwi podniesienie jakości prowadzenia oraz upraktycznienia zajęć dydaktycznych z wojskowymi grupami szkoleniowymi.
 • Laboratorium technologii informatycznych w logistyce
  CEL
  • Celem inwestycji jest rozwój bazy dydaktycznej dla poprawy jakości kształcenia studentów w zakresie technologii informatycznych stosowanych w logistyce.
  • Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie pomieszczenia laboratoryjnego dedykowanego poszczególnym służbom logistycznym.
  • Sala zostanie wyposażona w stanowiska komputerowe umożliwiające podniesienie jakości prowadzenia oraz upraktycznienia zajęć dydaktycznych z grupami szkoleniowymi wojskowymi i cywilnymi z uwzględnieniem wymogów służb logistycznych oraz współczesnego rynku pracy.
   
  ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW:
  • Stanowiska komputerowe z wyposażeniem;
  • Zestaw nagłaśniający;
  • Okablowanie sieciowe z serwerem i oprogramowaniem;
  • Rzutnik multimedialny;
  • Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne laserowe, kolorowe.
 • Laboratorium służb materiałowych
  CEL
  • Celem inwestycji jest rozwój bazy dydaktycznej dla poprawy jakości kształcenia studentów w zakresie służb materiałowych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie pomieszczenia laboratoryjnego dedykowanego poszczególnym służbom logistycznym. Sala zostanie wyposażona w sprzęt umożliwiający podniesienie jakości prowadzenia oraz upraktycznienia zajęć dydaktycznych z grupami szkoleniowymi wojskowymi i cywilnymi z uwzględnieniem wymogów służb materiałowych oraz współczesnego rynku pracy.
   
  ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW:
  • Sala Służby Żywnościowej
  • Sala Służby mundurowej
  • Sala Służby MPS
 • Modułowa Strzelnica Taktyczna MoST 5/25
  CEL
  • Zapewnienie optymalnych warunków do prowadzenia szkoleń z zakresu walki i bezpiecznego posługiwania się bronią (BLOS – A) oraz strzelań dynamicznych dla słuchaczy Akademii Wojsk Lądowych oraz innych uczestników kursów posiadających zgodę Rektora-Komendanta na uczestnictwo w szkoleniu.
 • Laserowy symulator taktyczny
  CEL
  • Zwiększenie efektywności i urealnienie niezbędnych elementów szkolenia taktycznego słuchaczy AWL. Pozwala na oddanie realizmu pola walki, poprzez zastosowanie systemu nadajników laserowych dla broni, odbiorników osobistych i na pojazdach oraz modułu zarządzania ćwiczeniem.
  • Pozwala na ciągłą kontrolę przebiegu ćwiczenia, dzięki geolokalizacji ćwiczących i przesyłanych do stacji kontrolnej danych z komputerów w każdym zestawie odbiorników.
   
  ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW:
  • 40 kpl. odbiorników indywidualnych
  • 1 zestaw zarządzania ćwiczeniem (EXCON)
  • 3 zestawy na pojazdy (mobile target)
  • 3 symulatory laserowe granatników
  • 3 nadajniki na km PK/UKM
  • 41 nadajników na kbs Beryl
  • 24 symulatory granatów odłamkowych
  • 10 zestawów tarcz z czujnikami
  • 1 Medical Treatment Simulator
 • Zestaw do ćwiczeń i szkoleń z zakresu użycia moździerza
  CEL
  • Zwiększenie efektywności i urealnienie niezbędnych elementów szkolenia taktycznego wspieranego komputerowo oraz wsparcia ogniowego słuchaczy AWL oraz pododdziałów jednostek wojskowych.
  • Inwestycja aparaturowa ukierunkowana jest na wyposażenie Laboratorium Taktyczno-Technicznego Zakładu Symulacji Taktycznych Instytutu Dowodzenia AWL w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające zwiększanie istniejących i budowanie nowych kompetencji oraz zdolności dydaktycznych i eksperckich, w zakresie prowadzenia procesu dydaktycznego w oparciu o systemy symulacji wirtualnej oraz badania w zakresie wprowadzania tego typu systemów do kształcenia i szkolenia podchorążych oraz słuchaczy kursów.
   
  ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW:
  • makieta moździerza wraz z amunicją szkolną
  • stacja robocza kontroli ćwiczenia
  • stanowisko instruktora
 • Zestaw do ćwiczeń i szkoleń z zakresu użycia środków obrony przeciwlotniczej
  CEL
  • Zwiększenie efektywności i urealnienie niezbędnych elementów szkolenia taktycznego wspieranego komputerowo oraz obrony przeciwlotniczej słuchaczy AWL oraz pododdziałów jednostek wojskowych.
  • Inwestycja aparaturowa ukierunkowana jest na wyposażenie Laboratorium Taktyczno-Technicznego Zakładu Symulacji Taktycznych Instytutu Dowodzenia AWL w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające zwiększanie istniejących i budowanie nowych kompetencji oraz zdolności dydaktycznych i eksperckich, w zakresie prowadzenia procesu dydaktycznego w oparciu o systemy symulacji wirtualnej oraz badania w zakresie wprowadzania tego typu systemów do kształcenia i szkolenia podchorążych oraz słuchaczy kursów.
   
  ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW:
  • makieta ręcznej wyrzutni rakiet przeciwlotniczych z HMD
  • stanowisko instruktora
  • stacja robocza symulatora wraz z oprogramowaniem
 • Zestaw do ćwiczeń i szkoleń z zakresu użycia latających środków bezzałogowych
  CEL
  • Zwiększenie efektywności i urealnienie niezbędnych elementów szkolenia taktycznego wspieranego komputerowo słuchaczy AWL oraz pododdziałów jednostek wojskowych.
  • Inwestycja aparaturowa ukierunkowana jest na wyposażenie Laboratorium Taktyczno-Technicznego Zakładu Symulacji Taktycznych Instytutu Dowodzenia AWL w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające zwiększanie istniejących i budowanie nowych kompetencji oraz zdolności dydaktycznych, badawczych i eksperckich, w zakresie prowadzenia procesu dydaktycznego w oparciu o systemy wspomagania dowodzenia, symulacji wirtualnej oraz badania w zakresie wprowadzania tego typu systemów do kształcenia i szkolenia podchorążych oraz słuchaczy kursów.
   
  ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW:
  • stacja kontrolna symulatora wraz z oprogramowaniem
  • makieta pulpitu sterowniczego statku bezzałogowego
  • serwer symulatora wraz z urządzeniami sieciowymi i peryferyjnymi oraz oprogramowaniem
 • Zestaw do ćwiczeń i szkoleń z zakresu użycia systemów zarządzania ogniem artyleryjskim
  CEL
  • Zwiększenie efektywności i urealnienie niezbędnych elementów szkolenia taktycznego wspieranego komputerowo oraz ze wsparcia ogniowego słuchaczy AWL oraz pododdziałów jednostek wojskowych.
  • Inwestycja aparaturowa ukierunkowana jest na wyposażenie Laboratorium Taktyczno-Technicznego Zakładu Symulacji Taktycznych Instytutu Dowodzenia AWL w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające zwiększanie istniejących i budowanie nowych kompetencji oraz zdolności dydaktycznych, badawczych i eksperckich, w zakresie prowadzenia procesu dydaktycznego w oparciu o systemy wspomagania dowodzenia, symulacji wirtualnej oraz badania w zakresie wprowadzania tego typu systemów do kształcenia i szkolenia podchorążych oraz słuchaczy kursów.
   
  ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW:
  • terminale osób funkcyjnych
  • serwer symulatora wraz z oprogramowaniem
  • urządzenie sieciowe
 • Zestaw do ćwiczeń i szkoleń z zakresu ćwiczeń taktycznych żołnierzy z wykorzystaniem techniki DSTS
  CEL
  • Zwiększenie efektywności i urealnienie niezbędnych elementów szkolenia taktycznego wspieranego komputerowo słuchaczy AWL oraz pododdziałów jednostek wojskowych.
  • Inwestycja aparaturowa ukierunkowana jest na wyposażenie Laboratorium Taktyczno-Technicznego Zakładu Symulacji Taktycznych Instytutu Dowodzenia AWL w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające zwiększanie istniejących i budowanie nowych kompetencji oraz zdolności dydaktycznych, badawczych i eksperckich, w zakresie prowadzenia procesu dydaktycznego w oparciu o systemy wspomagania dowodzenia, symulacji wirtualnej, poszerzonej rzeczywistości oraz badania w zakresie wprowadzania tego typu systemów do kształcenia i szkolenia podchorążych oraz słuchaczy kursów.
   
  ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW:
  • serwer symulatora wraz z oprogramowaniem
  • indywidualne zestawy szkolonych wraz z kontrolerami
  • zestawy HMD szkolonych
  • atrapy broni strzeleckiej
  • zestawy czujników ruchu i lokalizacji szkolonych
  • stanowisko instruktora
 • Zestaw do ćwiczeń i szkoleń w zakresie komunikacji radiowej
  CEL
  • Zwiększenie efektywności i urealnienie niezbędnych elementów szkolenia taktycznego wspieranego komputerowo oraz z łączności słuchaczy AWL oraz pododdziałów jednostek wojskowych.
  • Inwestycja aparaturowa ukierunkowana jest na wyposażenie Laboratorium Taktyczno-Technicznego Zakładu Symulacji Taktycznych Instytutu Dowodzenia AWL w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające zwiększanie istniejących i budowanie nowych kompetencji oraz zdolności dydaktycznych, naukowych, badawczych i eksperckich, w zakresie prowadzenia procesu dydaktycznego w oparciu o systemy wspomagania dowodzenia, symulacji wirtualnej oraz badania w zakresie wprowadzania tego typu systemów do kształcenia i szkolenia podchorążych oraz słuchaczy kursów.
   
  ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW:
  • serwer symulatora wraz z oprogramowaniem
  • urządzenia sieciowe
  • stacje robocze szkolonych z ekranami dotykowymi
  • interfejsy do podłączenia radiostacji będących na wyposażeniu SZ RP
 • Zestaw do ćwiczeń i szkoleń z zakresu użycia systemów zarządzania polem walki
  CEL
  • Zwiększenie efektywności i urealnienie niezbędnych elementów szkolenia taktycznego wspieranego komputerowo słuchaczy AWL oraz pododdziałów jednostek wojskowych.
  • Inwestycja aparaturowa ukierunkowana jest na wyposażenie Laboratorium Taktyczno-Technicznego Zakładu Symulacji Taktycznych Instytutu Dowodzenia AWL w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające zwiększanie istniejących i budowanie nowych kompetencji oraz zdolności dydaktycznych, badawczych i eksperckich, w zakresie prowadzenia procesu dydaktycznego w oparciu o systemy wspomagania dowodzenia, i symulacji wirtualnej oraz badania w zakresie wprowadzania tego typu systemów do kształcenia i szkolenia podchorążych oraz słuchaczy kursów.
   
  ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW:
  • serwer BMS wraz z oprogramowaniem
  • serwer VoIP wraz z oprogramowaniem
  • terminale szkolonych wraz z oprogramowaniem
  • urządzenia sieciowe
  • aparaty VoIP
 • Zestaw ćwiczebny w zakresie budowy i użycia uzbrojenia i sprzętu wojskowego
  CEL
  • Zwiększenie efektywności i urealnienie niezbędnych elementów kształcenia i szkolenia podchorążych i słuchaczy AWL w zakresie budowy i eksploatacji sprzętu wojskowego.
  • Inwestycja aparaturowa ukierunkowana jest na wyposażenie Laboratorium Taktyczno-Technicznego Zakładu Symulacji Taktycznych Instytutu Dowodzenia AWL w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające zwiększanie istniejących i budowanie nowych kompetencji oraz zdolności dydaktycznych, naukowych, badawczych i eksperckich, w zakresie prowadzenia procesu dydaktycznego w oparciu o systemy wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości oraz badania w zakresie wprowadzania tego typu systemów do kształcenia i szkolenia podchorążych oraz słuchaczy kursów.
   
  ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW:
  • zestaw do nauki budowy i eksploatacji pojazdów wojskowych wraz z oprogramowaniem
  • zestaw do nauki budowy i eksploatacji uzbrojenia wraz z oprogramowaniem
  • monitory wielkoformatowe dotykowe
  • pulpity z ekranem dotykowym szkolonych
  • urządzenia sieciowe
 • Zestaw do ćwiczeń i szkoleń z zakresu użycia środków obrony przeciwpancernej
  CEL
  • Urealnienie i intensyfikacja niezbędnych elementów szkolenia taktycznego wspieranego komputerowo ze słuchaczami AWL oraz pododdziałami jednostek wojskowych.
  • Inwestycja aparaturowa ukierunkowana jest na wyposażenie Laboratorium Taktyczno-Technicznego Zakładu Symulacji Taktycznych Instytutu Dowodzenia AWL w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające zwiększanie istniejących i budowanie nowych kompetencji oraz zdolności dydaktycznych i eksperckich, w zakresie prowadzenia procesu dydaktycznego w oparciu o systemy symulacji wirtualnej oraz badania w zakresie wprowadzania tego typu systemów do kształcenia i szkolenia podchorążych oraz słuchaczy kursów.
   
  ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW:
  • ekran wielkoformatowy
  • makieta wyrzutni ppk SPIKE
  • stanowisko instruktora
  • serwer symulatora wraz z urządzeniami sieciowymi i oprogramowaniem
 • Zestaw do ćwiczeń i szkoleń w zakresie stanowisk CCA/CAS/CFF
  CEL
  • Intensyfikacja i urealnienie szkolenia w zakresie wykorzystania procedur połączonego wsparcia ogniowego dla walczących pododdziałów lądowych, co stanowi niezbędny element kształcenia podchorążych i szkolenia słuchaczy kursów kwalifikacyjnych.
  • Inwestycja aparaturowa ukierunkowana jest na wyposażenie Laboratorium Taktyczno-Technicznego Zakładu Symulacji Taktycznych Instytutu Dowodzenia AWL w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające zwiększanie istniejących i budowanie nowych kompetencji oraz zdolności dydaktycznych w zakresie prowadzenia procesu dydaktycznego w oparciu o systemy symulacji wirtualnej oraz badania w zakresie wprowadzania tego typu systemów do kształcenia i szkolenia podchorążych oraz słuchaczy kursów.
   
  ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW:
  • ekran półsferyczny do zobrazowania wielkoformatowego wraz z projektorami i oprogramowaniem
  • makieta przyrządu obserwacyjnego VR wraz z oprogramowaniem
  • makieta środków łączności wraz z oprogramowaniem komunikacji głosowej i zestawem nagłownym
  • stanowisko instruktora wraz z oprogramowaniem
  • serwer symulatora wraz z oprogramowaniem
 • Wyposażenie Ośrodka szkolenia SERE
  CEL
  • Zapewnienie optymalnych warunków do prowadzenia szkoleń z zakresu S.E.R.E. poziom B dla słuchaczy S.E.R.E Akademii Wojsk Lądowych oraz innych uczestników kursów posiadających zgodę Rektora-Komendanta na uczestnictwo w szkoleniu.
  • Stworzenie warunków do doskonalenia indywidualnych umiejętności wykładowców i instruktorów prowadzących szkolenie z zakresu S.E.R.E.
  • Stworzenie warunków do organizacji szkoleń doskonalących i warsztatów roboczych dla osób prowadzących szkolenie.
  • Utworzenie ośrodka stworzy warunki do prowadzenia zajęć na właściwym poziomie metodycznym i merytorycznym z zakresu S.E.R.E. (survivalu, unikania przeciwnika, przeciwdziałania wykorzystaniu, planowania ucieczki w przypadku sytuacji zakładniczej i próby połączenia się z macierzystą jednostką.) oraz prowadzenia zajęć których tematyka nawiązuje do wymienionych powyżej.
  • Wyposażenie ośrodka w jednolity indywidualny sprzęt, który powinien posiadać każdy szkolony, umożliwi prowadzenie kursów z osobami nie będącymi słuchaczami AWL.
   
  ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW:
  • zestawy instruktora SERE
  • zestawy medyczne SERE
  • radiotelefony HYTERA PD705 z zestawami nagłownymi