LASEROWY SYMULATOR STRZELAŃ - LSS

Laser Engagement System

System pozwala na prowadzenie dwustronnych praktycznych zajęć taktycznych do szczebla kompanii piechoty. LSS stwarza następujące możliwości:
  • prowadzenie ćwiczeń w różnych warunkach atmosferycznych i terenowych (w terenie otwartym, lesistym, zurbanizowanym);
  • symulowanie oddziaływania ognia bezpośredniego i pośredniego (artyleria, lotnictwo), broni chemicznej, toksycznych środków przemysłowych na żołnierzy i pojazdy;
  • monitorowania w realnym czasie i przestrzeni przez kierownika treningu wszystkich obiektów ćwiczących i zdarzeń poprzez odwzorowanie ich w systemie na mapach;
  • generowania obiektywnych danych na potrzeby analizy ćwiczenia (after-action review), w odniesieniu zarówno do poszczególnych ćwiczącego, jak i sekcji, drużyn, plutonów....