SYMULATOR SZKOLENIA KIEROWCÓW KTO ROSOMAK TYPU JASKIER

Znajdujący się na wyposażeniu Katedry Logistyki symulator umożliwia efektywne i realistyczne szkolenie kierowców oraz doskonalenie techniki jazdy w różnych warunkach. 
Urządzenie stanowi wierną kopię przedziału kierowcy KTO Rosomak pozwalając kształtować prawidłowe nawyki oraz zachowania. 
Jego konstrukcja umożliwia szkolenie w zakresie: 
  • budowy i działania mechanizmów przedziału kierowcy; 
  • uruchamiania silnika w różnych warunkach; 
  • ruszania i zatrzymania w terenie płaskim oraz na zboczu; 
  • jazdy po wyznaczonej trasie o przeciętnym stopniu trudności; 
  • jazdy w różnych warunkach terenowych; 
  • jazdy w różnych warunkach atmosferycznych i oświetleniowych; 
  • pokonywania przeszkód terenowych; 
  • zachowania w sytuacjach niebezpiecznych na drogach i polu walki. 
 
Posiadana przez Uczelnię najbardziej rozbudowana wersja urządzenia, w której kabina symulatora zamontowana jest na ruchomej platformie wiernie symuluje ruchy pojazdu podczas jazdy w różnych warunkach terenowych.