KONTAKT

 
SPRAWY ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA
 
dotyczące kursów kwalifikacyjnych, doskonalących i języków obcych
tel. 261 658 336 
 
dotyczące Kursów przeszkolenia kadr rezerwy
tel. 261 658 120
 
dotyczące Kursów dla kandydatów na oficera NSR
tel. 261 658 120
 
dotyczące Studium Oficerskiego
tel. 261 658 120 (dla osób nie będących żołnierzami i szeregowych zawodowych)
tel. 261 658 265 (dla podoficerów zawodowych)
 
SPRAWY DYDAKTYCZNE
tel. 261 658 507
 
SPRAWY KADROWE
(dotyczące kursów)
tel. 261 658 391
 
ADRES DO KORESPONDENCJI:
Akademia Wojsk Lądowych
imienia generała Tadeusza Kościuszki
51 – 147 Wrocław
ul. Czajkowskiego 109