Przyszłe konflikty zbrojne a edukacja w AWL - wykład gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Dariusza Skorupki, Rektora-Komendanta Akademii Wojsk Lądowych