en

 

 plakat

 

 AWL logo

Akademia Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

INSTYTUT DOWODZENIA

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 

GÓRSKIE ŚRODOWISKO WALKI

DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY

MOVEMENT - SURVIVAL - COMBAT - RESCUE

 

20-21.10.2021 r.

ORGANIZATOR

 • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Zakład Działań Specjalnych

  

Miejsce: 

Górski Ośrodek Szkoleniowy AWL „Wysoki Kamień”, ul. Oficerska 4 Szklarska Poręba

 

Cel i tematyka

Cel Konferencji:

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz  analiza współczesnych i przyszłych uwarunkowań prowadzenia działań w środowisku górskim.

 

Tematyka Konferencji: 

W ramach obrad poruszane będą przede wszystkim następujące zagadnienia:

 • uwarunkowania prowadzenie działań taktycznych w terenie górskim,
 • mobilność i przetrwanie w górach,
 • działania poszukiwawcze i ratownicze w górach,
 • innowacyjność w górach -teraźniejszość i perspektywy.

W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele służb mundurowych oraz cywilne podmioty i eksperci z obszaru górskiej działalności. 

 

Komitet naukowo-programowy

  

Członkowie Komitetu Naukowo – Programowego Konferencji:

 • prof. dr hab. Krzysztof MIGAŁA - Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Stanisław KĘDZIA - IGiPZ PAN,
 • dr Małgorzata KALEMBA-DROŻDŻ - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
 • ppłk dr Andrzej DEMKOWICZ - Akademia Wojsk Lądowych,
 • mjr dr Przemysław GUŁA - JW. GROM

 

Komitet organizacyjny

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji:

 • ppłk dr Andrzej DEMKOWICZ - AWL

 

Sekretarz Naukowy Konferencji:

 • kpt. mgr Paweł Łaski - AWL
 • st. chor. sztab. mgr Sławomir SAWICZ-ZABŁOCKI - AWL

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

 • ppłk mgr Grzegorz DANIEL - AWL
 • kpt. mgr Piotr STYKOWSKI - AWL
 • kpt. mgr Mariusz DOLIŃSKI - AWL
 • mł. chor. Robert LISIECKI - AWL

 

Warunki uczestnictwa

Uczestnictwo w Konferencji "Gorskie środowisko walki" jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Konferencji bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych wydarzenia.

Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas Konferencji mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej AWL oraz serwisach otwartych, zamkniętych i na portalach społecznościowych Facebook, Instagram itp.

 

Nocleg i wyżywienie

Organizator nie zapewnia noclegu i wyżywienia.

 

Publikacje pokonferencyjne

Komitet Naukowo – Programowy Konferencji będzie rekomendował wybrane artykuły  napisane w języku polskim lub angielskim do publikacji  w Scientific Journal of the Military University of Land Forces (20 pkt.). Artykuły zaakceptowane do publikacji należy przesyłać bezpośrednio do redakcji czasopisma na adres e-mailowy:  zeszyty.naukowe@awl.edu.pl

O terminie publikacji decydować będzie kolejność nadsyłania pełnych wersji artykułów oraz uzyskanie pozytywnych recenzji.

 

Wymagania edytorskie:

Informacje dotyczące wymogów edytorskich można znaleźć na stronie internetowej Zeszytów Naukowych pod adresem: Wydawnictwo AWL

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do 24.09.2021 r.