Klub HDK PCK przy AWL

 

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Akademii Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

 

Klub powstał 10.12.2013 r. przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Od 1 października 2017 Klub nosi nazwę: Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (w skrócie Klub HDK PCK przy AWL we Wrocławiu)

Pierwszym Prezesem Klubu została porucznik Jolanta Nikiel.

Klub jest jednostką podstawową PCK i działa na zasadach określonych w statucie Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Regulaminie Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Klub w ciągu roku akademickiego organizuje akcje krwiodawstwa na terenie Akademii Wojsk Lądowych co ok. 4 tygodnie. Klub jest drugim co do wielkości Klubem HDK PCK we Wrocławiu. Liczba członków w roku 2019 wzrosła do ok 120 osób.

Akcje krwiodawstwa Klubu przeprowadzają: Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu.

 

Obecny skład Zarządu Klubu wybrany 10.12.2019 r. składa się z niżej wymienionych osób:

Prezes: kpt. Karol Miłobóg

Członek zarządu: płk Piotr Gazarkiewicz

Członek zarządu: sierż. pchor. Tomasz Świderek

Członek zarządu: sierż. pchor. Mateusz Mystkowski

 

Klub został wyróżniony w XIV edycji Turnieju Młoda Krew Ratuje Życie organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż za największą ilość akcji promocyjnych HDK połączonych z poborem krwi oraz wskaźnik aktywności (ilość pozyskanej krwi w przeliczeniu na 1 studenta uczelni) w roku akademickim 2016/2017. Klubowi w 2017 roku została nadana Odznaka Honorowa PCK IV stopnia.

Na początku 2017 roku, został założony fanpage na portalu społecznościowym Facebook.

Link do profilu to: www.facebook.com/HDKPCKAWL

Nasza największa akcja liczyła 145 dawców, z których aż 96 było pierwszorazowymi dawcami.

Uzyskaliśmy wtedy 65 l 250 ml.


 

Aby przekazać 1% podatku na rzecz Klubu, należy w swoim zeznaniu podatkowym PIT w odpowiednim miejscu, podać:

 

nr KRS 0000225587

oraz CEL SZCZEGÓŁOWY 1%:

Klub HDK PCK przy Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu