None

KONTAKT

 

KIEROWNIK KLUBU
mgr Ewa SWANCAR
tel. 261 658 227
ewa.swancar@awl.edu.pl
ack@awl.edu.pl 
 
PODOFICER - KIEROWNIK OBIEKTU
mł. chor. Tomasz KOPEĆ
tel. 261 658 158
 
INSTRUKTOR K-O
mgr Magdalena MIELCZYK
tel. 261 658 486
 
INSTRUKTOR K-O
mgr Piotr NOSAL
tel. 261 658 378
 
MAGAZYNIER
Zofia REDZIMSKA
tel. 261 658 158