WŁADZE INSTYTUTU DOWODZENIA

 
DYREKTOR INSTYTUTU DOWODZENIA
 
p.o. ppłk Grzegorz DANIEL
tel.: 261-658-231
grzegorz.daniel@awl.edu.pl